A2B / Shop / Eksamen og prøver

Tilmelding til Danskprøver, Indfødsretsprøve og Medborgerskabsprøve

Hvis du ønsker at tage en afsluttende prøve i dansk, kan du tilmelde dig den afsluttende eksamen på danskuddannelsen PD1, PD2 og PD3 som selvstuderende hos A2B. Derudover kan du også tilmelde dig Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Alle prøver afholdes to gange om året - i foråret og i efteråret - på vores sprogcentre. Tilmeld dig prøven hos A2B nu – tilmeldingen gælder kun til den pågældende prøve, den indeholder ikke undervisning på et sprogcenter.

Danske test og prøver for udlændinge

De afsluttende prøver på danskuddannelsen, Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven er rettet mod udlændinge, der har behov for at bestå den pågældende eksamen eller prøve for fx at opnå statsborgerskab eller opnå autorisation til at arbejde som fx læge i Danmark.

De afsluttende statskontrollerede prøver i dansk foregår i maj-juni (sommerterminen) og i november-december (vinterterminen), og tilmeldingsfristen ligger 10 uger før prøverne. Alle prøver i dansk består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprøven, der også kaldes vidensprøver, bliver ligeledes afholdt to gange om året.

  

A2B afholder følgende statskontrollerede prøver:

 

A2B afholder IKKE Danskprøve A1 og Danskprøve A2 til ægtefællesammenførte udlændinge og heller ikke Forlængelsesprøven (tidligere Indvandringsprøven), som er for religiøse forkyndere, der ønsker forlænget ophold i Danmark.

 

Forberedelse til test og prøver

Det er en god idé at forberede sig godt inden en dansk test eller eksamen. Til medborgerskabsprøven og indfødsretsprøven har ministeriet delt en række materialer til at forberede sig bedst muligt på prøven – dem finder du her.

Se info og læremateriale til indfødsretsprøven her

Se info og forberedelsesmateriale til Medborgerskabsprøven her

I forhold til de afsluttende prøver på Danskuddannelsen (PD1, PD2 og PD3) kan du kontakte A2B på contact@A2B.dk eller +45 70 26 61 00 og høre mere om mulighederne for at få forberedende undervisning til at bestå danskprøven.

Læs mere om de afsluttende prøver på ministeriets hjemmeside.

Har du brug for hjælp?