målet med danskuddannelsen til voksne udlændinge er et job A2B danskuddannelse

A2B har siden 2011 stået for danskuddannelsen i flere kommuner. På vores sprogcentre er målet, at kandidaterne lærer dansk og samtidig gennem erhvervsrettede aktiviteter bliver flyttet mod arbejde eller uddannelse, så de kan blive selvforsørgende.

A2B tilbyder danskuddannelsen til voksne udlændinge. Vores danskuddannelse er af en høj kvalitet, og vi overholder alle krav i danskuddannelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Og så kigger vi hele tiden meget længere end blot på at lære den nye borger dansk.

På vores sprogcentre har vi et konstant erhvervsrettet fokus, hvor målet er at flytte de nydanske borgere mod arbejde eller uddannelse og dermed gøre dem selvforsørgende i Danmark. Endelig har vi i A2B et mål om at sikre, at de nye borgere følger og tager et aktivt medborgerskab. 

Selvforsørgelse er målet, og vores tre fokusområder - sprog, selvforsørgelse og medborgerskab – er således midlerne, der sikrer, at vi med vores danskuddannelse opnår de bedste resultater for både kandidaten, kommunen og samfundet.  

Parallelt med danskuddannelsen tilbyder vi også aktiveringsforløb for kandidaterne på danskuddannelsen og tilbyder dermed en samlet indsats for målgruppen.

Kursister er kandidater, og underviserne er konsulenter

Vi betegner kursisterne på A2Bs danskuddannelse som kandidater, fordi vi ser dem som kandidater til at blive aktive og deltagende medborgere i Danmark, til at få et job eller en uddannelse, og dermed også kandidater til at blive selvforsørgende. På samme måde betegner vi vores undervisere som konsulenter, fordi de - ud over at have alle de nødvendige faglige og pædagogiske forudsætninger for at undervise - også er konsulenter for kandidaterne i forhold til at begå sig i et nyt land og i forhold til jobmuligheder. De har også som konsulenter en solid viden om mekanismerne på det danske arbejdsmarked, og som en del af deres arbejde har de en tæt kontakt til virksomheder i forhold til den enkelte kandidats praktikforløb og jobmuligheder.

A2B er udbydere af danskuddannelse på vores sprogcentre i Rebild, Hjørring, Morsø, Fredericia, Solrød, Faxe, Tønder, Mariagerfjord, Sønderborg og Aarhus Kommune. 

Læs Fakta om danskuddannelsen her
new in denmark?

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – find out more here and learn how to register for a danish language course at A2B.

danish language courses at a2b

Vi er prøveafholdende

På flere af vores sprogcentre er vi prøveafholdende i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3, Indfødsret og Medborgerskab.

link til prøvetilmelding
Mød en konsulent

"Jeg har en meget varieret hverdag"

Som sprogkonsulent i A2B er ingen dage ens, fortæller sprogkonsulent i A2B Steffen Berg Bendtsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

A2Bs nyhedsbrev udkommer cirka seks gange om året og indeholder nyheder, cases og aktuelle tilbud. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Her er vi

Vi har hovedkontor i Århus, og derudover har vi egne undervisnings- og rådgivningslokaler i de kommuner, vi samarbejder med.

find dit lokale a2b-center her