Depositum

Inden du begynder på danskuddannelsen hos A2B' sprogskoler eller online, skal du betale et depositum på 2.000 kr. Du kan først begynder på sprogskolen, når du har betalt depositum. Du får dit depositum retur, når du består modultest og afsluttende prøve inden for en given tidsramme. 

Gratis danskuddannelse - du skal betale depositum

Er du kommet til Danmark for at arbejde, studere eller lign., så har du ret til at få en henvisning til danskuddannelse fra din kommune. Undervisningen foregår online eller på et sprogcenter, hvor du vil modtage undervisning sammen andre udlændinge, der for nyligt er kommet til Danmark.

 

Du har ret til danskuddannelse i op 5 år fra datoen for denne henvisning. Du bestemmer selv, om du vil deltage i danskundervisningen, men de 5 år regnes fra datoen for  henvisning. 

 

Det er kommunen, der beslutter, hvornår du kan få depositum retur. Reglerne er, at når du består et modul eller den afsluttende prøve inden for tidsfristerne (6 måneder for modul 1 og 2, 7 måneder for modul 3, 8 måneder for modul 4 og 9 måneder for modul 5 og 6), får du dit depositum retur. Hvis du stopper danskuddannelsen, herunder f.eks. på grund af udrejse af Danmark, uden at have bestået et modul inden for tidsfristen, eller består modultesten efter tidsfristen, får du ikke dit depositum retur. Ring til os eller mød op i sprogcenterets åbningstid for at aftale nærmere om tilbagebetaling af depositum.

Klik her og send en mail til A2B's koordinator, hvis du vil høre mere om gratis danskuddannelse.

Har du brug for hjælp?