SIGN UP FOR ONLINE BEGINNER CLASS - WEEKLY ADMISSION

danskkurser på virksomheden til internationale medarbejdere Jeres dansksproglige partner

Lad os være ærlige: Danskundervisning til internationale medarbejdere kan være noget af en jungle at finde ud af. Der er kommunalt betalte tilbud, private kurser og mange niveauer, og det kræver en stor indsats at finde rundt i mulighederne. 

Vi hjælper hver enkelt medarbejder i gang

A2B kender lovgivningen, og vi kan være den samarbejdspartner, som målrettet afdækker jeres virksomheds behov for danskundervisning. Vi afklarer mulighederne for hver enkelt medarbejder, inklusiv om de har ret til den gratis danskundervisning, der er under danskuddannelsesloven.

A2B tilbyder blandt andet:

•Pre arrival danskundervisning og kulturforberedelse. Målrettet online sprogundervisning og grundig introduktion til dansk kultur og arbejdskultur - også til spouses.
•Executive danskundervisning. 1-til-1 undervisning inden eller umiddelbart efter ankomst. Målet er essentiel sprog- og kulturforståelse fra et toplederperspektiv. Kan også være forberedelse af en konkret tale/oplæg på dansk
•Forberedelseskurser til Prøve i Dansk 3 (PD3). For internationale medarbejdere, der skal bestå prøven for at opnå autorisation eller statsborgerskab.
•Holdundervisning på alle niveauer. Skræddersyet undervisning fra begynderdansk til ekspertniveau til medarbejdere eller ledere. Vi afdækker, om denne undervisning kan være gratis under danskuddannelsesloven.

Kontakt os
Vi vil gerne guide jer til den bedste løsning til jer og jeres internationale medarbejdere. Kontakt os på telefon 70 26 61 00 eller send en mail, så vi kan afklare, hvordan vi bedst arrangerer danskundervisning hos jer. 

send en mail til a2b

Kontakt mig om danskundervisning

Ja tak, A2Bs virksomhedsservice må gerne kontakte mig om dansk til internationale medarbejdere.

Holdundervisning under danskuddannelsen

Det er  gratis for internationale medarbejdere og studerende i Danmark at lære dansk på danskuddannelsen hos A2B med en henvisning fra kommunen. 

A2Bs undervisning under danskuddannelsen kan foregå på virksomheden, hvis I samler en gruppe medarbejdere, og undervisningen kan tilrettelægges, så den matcher arbejdstiden og jeres ønsker, ligesom undervisningen også kan målrettes jeres branche og behov. Desuden kan undervisningen foregå 100 pct. online eller på et af vores sprogcentre.

Kontakt os omkring holdundervisning, og vi hjælper med at afklare mulighederne for hver enkelt medarbejder, inklusiv om de har ret til den gratis danskundervisning, der er under danskuddannelsesloven.

send en mail til vores virksomhedsservice

Executive Dansk - en til en undervisning

A2B Executive Dansk er en til en danskundervisning af en enkelt medarbejder til virksomheden. Det kan være direktøren, der skal forberede en konkret tale eller trænes i small talk på dansk, eller en nøglemedarbejder, der skal have træning forud for en præsentation, som skal foregå på dansk. A2Bs underviser kan målrette dansklektionerne til den konkrete medarbejdere og det konkrete formål, som kan være: 

  • Forberedelse til et konkret møde eller en præsentation
  • Opbygning og udvidelse af dansk ordforråd
  • Træning i at bruge det danske sprog på arbejdspladsen
  • At læse og forstå danske fagtekster og virksomhedsdokumenter
få et tilbud på executive dansk

Prearrival - danskundervisning inden ankomst til Danmark eller umiddelbart efter

Med A2B Online Danish kan internationale medarbejdere eller spouses lære dansk ved online selvstudier, som prearrival inden de kommer til Danmark eller umiddelbart efter ankomst til landet. A2B Online Danish er ambitiøst online danskundervisning med videoer, lydfiler og selvrettende opgaver - med mulighede for at tilkøbe en til en undervisning online. 

Læs mere om vores prearrival self-study course her, hvor der også er mulighed for at booke enkeltkurser eller kontakt os for at booke kurser til en gruppe medarbejdere.

få et tilbud på prearrival dansk

Forberedende kursus til Prøve i dansk 3 (PD3)

En bestået prøve i Dansk 3 (PD 3) er nødvendig for fx læger, tandlæger og ingeniører for at opnå autorisation, ligesom en bestået Prøve i Dansk 3 er en betingelse for at opnå statsborgerskab. Med A2Bs forberedende kursus til Prøve i dansk (PD3) får man  en grundig forberedelse med træning i alle prøvediscipliner, så man er bedst muligt forberedt til at gå til danskuddannelsens Prøve i dansk 3. Målet med kurset er, at deltagerne får kendskab til prøvens opbygning og bedømmelseskriterier og grundigt får gennemgået og testet alle prøvediscipliner.

læs mere om pd3 forberedelseskursus

Målrettet undervisning af høj kvalitet

A2B har undervist i internationale borgere i dansk på sprogskoler, virksomheder og online i mere end 10 år. Vores undervisere er universitets- eller læreruddannede og specialiserede i at afdække sprogbehov og målrette undervisningen til virksomheden. Vi samarbejder bl.a. med Vestas, Aarhus Universitet og Business Academy Aarhus, og vi opkvalificerer årligt 1.000 kursister.

A2B er en del af AS3 koncernen.

Contact | Kontakt

Write a message and we will get back to you | Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig