studerer eller arbejder du i danmark? Depositum

Velkommen til Danmark

Er du kommet til Danmark for at arbejde, studere eller lign., så har du ret til at få en henvisning til danskuddannelse fra din kommune. Undervisningen foregår på et sprogcenter, hvor du vil modtage undervisning sammen andre udlændinge, der for nyligt er kommet til Danmark.

Vigtigt om retten til danskuddannelse

Du har ret til danskuddannelse i op til 3 år fra datoen for denne henvisning. Du bestemmer selv, om du vil deltage i danskundervisningen, men de 3 år regnes fra datoen for denne henvisning. Det gælder også, selvom du ikke reagerer på henvisningen, f.eks. hvis du ikke møder op på sprogcentret eller kommunen.

Depositum

Inden start på undervisningen skal du betale et depositum på 1.250 kr. Beløbet betales til sprogcentret, hvor du vil få nærmere information om tilbagebetaling. Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum.

Tilbuddet om danskundervisning

På sprogcentret vil du blive indplaceret på én af de tre danskuddannelser afhængig af dine forudsætninger. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du på modul 1 (se model herunder over de tre danskuddannelser). Du rykker fra et modul til det næste, når du har bestået en test. En danskuddannelse afsluttes med en prøve i både skriftlige og mundtlige færdigheder. Du har mulighed for både at få undervisning om dagen eller om aftenen.

new in denmark?

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – find out more here and learn how to register for a danish language course at A2B.

danish language courses at a2b