Overblik
Information

Gå til Studieprøven (SP) hos A2B

Har du brug for at bestå den afsluttende danske sprogtest "Studieprøven" - måske som en del af en plan om at søge optagelse på en dansk universitetsuddannelse? Og ønsker du at tage testen uden at deltage i danskundervisning?

Du kan registrere dig som selvstuderende prøvedeltager på Studieprøven her. Studieprøven er det 6. modul på Danskuddannelse 3 og er en del af adgangskravene til flere dansksprogede bachelor- og kandidat-uddannelser.

Ved Studieprøven skal du gennem både en mundtlig og en skriftlig prøve. Her vil du blive testet på disse områder:

  • Læseforståelse, hvor læsning af teksterne forudsætter et bredt kendskab til dansk akademisk fagsprog. 
  • Skriftlig fremstilling, hvor man forventes at kunne redegøre, analysere, perspektivere og diskutere et emne af samfundsmæssig karakter på et fagligt sprog.
  • Mundtlig kommunikation, hvor lytteforståelse indgår, hvor man forventes at kunne holde et oplæg om et fagligt emne, hvorefter man indgår i en diskussion med eksaminator.

Inden den afsluttende prøve vil du modtage yderligere information fra sprogcentret, hvor du er registreret, angående hvordan eksamen vil blive afholdt, og hvornår du skal møde op.

Den afsluttende prøve i Studieprøven finder sted to gange om året, i maj/juni og november/december. Eksamenerne bliver gennemført i overensstemmelse med ministeriets vejledning, og du vil modtage en karakter ud fra syv trins-skalaen. Ved registrering betaler du et gebyr.

Hvis du tidligere har været tilmeldt hele Studieprøven, men ikke har bestået enten den skriftlige eller den mundtlige del, kan du nøjes med at tilmelde dig den del af prøven, du ikke har bestået. Hvis du herefter består denne del, kan du overføre resultatet fra den tidligere beståede del og få et prøvebevis.

Danskuddannelse 3 modul 6 (studieprøven) er beregnet til kandidater, der typisk har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra deres hjemland og har planer om at tage en dansksproget bachelor eller master. Studieprøven kan også være relevant i visse job, hvor det forventes at man kommunikerer på et højt fagligt niveau.

Tips

Sådan forbereder du dig til Studieprøven

Info

Praktisk information om Studieprøven

Studieprøven (SP)

Deltag i Prøve i Dansk 3 på A2B's sprogcenter d. 11. november 2024 - tilmeld dig til både den skiftlige og den mundtlige eksamen, eller én af delene, 

Tilmeldingsfrist 2. september 2024.

Priser:  DKK 911 for den mundtlige del og DDK 911 for den skriftlige del. 

Tilmeldingsoplysninger

Deltageroplysninger

Har du brug for hjælp?