SIGN UP FOR ONLINE BEGINNER CLASS - WEEKLY ADMISSION

Vi er prøveafholdende Tilmeldning til prøver | Register for exams

NÆSTE PRØVETERMIN
maj/juni 2023

Skriftlige prøver afholdes:
Danskuddannelse 3 - 23. maj 2023
Danskuddannelse 2 - 24. maj 2023
Danskuddannelse 1 - 25. maj 2023

*Mundtlig del af prøveterminen afvikles i perioden 12.-23. juni 2023

Tilmeldingsfrist: 13. marts 2023 
Prøvegebyr: 1.434,- kr.

Du finder yderligere info på ministerietshjemmeside her

A2B tilbyder online forberedende kursus forud for prøve i dansk 3 (PD3), hvor du bliver forberedt på såvel den skriftlige som mundtlige del af prøven. Læs mere her.

Tilmelding til danskprøver

Ministeriet er ansvarlig for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3. De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december. Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Bemærk, at eksamensbesvarelser foregår i hånden. A2B stiller IKKE PC eller andre materialer til rådighed. Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. Prøvegebyr betales ved tilmelding. 

Se datoer og tilmeld dig prøverne ovenover.

 

Register for PD1, PD2 and PD3 exams

The final PD1, PD2 and PD3 (Prøve i dansk 1, 2 og 3) exams take place twice a year - in May / June and November / December. All exams consist of an oral and a written part and include four areas: reading comprehension, written presentation, listening comprehension and oral communication. Note that exam answers are done by hand. A2B does NOT provide a PC or other materials. The examinations are held in accordance with the provisions of the examination order and the grade order. Fee is payable upon registration. 

See dates and sign up for the tests above.

 

Book et online forberedende kursus til prøve i dansk 3 (PD3)

Med A2Bs forberedende kursus til Prøve i dansk (PD3) får du en grundig forberedelse med træning i alle prøvediscipliner, så du er bedst muligt forberedt til at gå til danskuddannelsens Prøve i dansk 3.
A2Bs forberedelseskursus er tilrettelagt, så du får fire ugers undervisning inden den skriftlige prøve og dernæst to ugers undervisning inden den mundtlige prøve.
Målet med kurset er, at du får kendskab til prøvens opbygning og bedømmelseskriterier og grundigt får gennemgået og testet alle prøvediscipliner.

læs mere og book dit kursus her

Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Prøven afholdes to gange om året - sommer og vinter.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her - der er også link til materialer til forberedelse til prøven.

Kommende prøve: 31. Maj 2023 kl. 11.00

Tilmeldingfrist: 26. April 2023

Du skal betale et deltagergebyr på 825,- kr. ved tilmelding.

Tilmeld dig til medborgerskabsprøven her

Legitimation

For at få lov til at tage prøverne skal du medbringe legitimation med foto. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i kravene til legitimation.

Læs ministeriets vejledning om legitimation

Indfødsretsprøven 

Indfødsretsprøven af 2021 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Prøven afholdes to gange om året - sommer og vinter.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her - der er også link til materiale til forberedelse af prøven.

Kommende prøve: 31. Maj 2023 kl. 13.00

Tilmeldingfrist: 26. April 2023

Du skal betale et deltagergebyr på 825,- kr. ved tilmelding.

tilmeld dig til indfødsretsprøven her

Book et online forberedende kursus til Studieprøven

Med A2Bs forberedende kursus til Studieprøven får du en grundig forberedelse med træning i alle prøvediscipliner, så du er bedst muligt forberedt til at gå til Studieprøven, så du kan blive optaget på en videregående uddannelse i Danmark.

A2Bs forberedelseskursus sikrer, at du får kendskab til prøvens opbygning og bedømmelseskriterier og grundigt får gennemgået og testet prøvedisciplinerne.

Læs mere om A2B's forberedende kursus til studieprøven

Questions? Contact us

Please accept all cookies to send form.

Contact | Kontakt

Write a message and we will get back to you | Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig