Vi er prøveafholdende

Danskprøver

Ministeriet er ansvarlig for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Prøvegebyr betales ved tilmelding.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Prøvetermin maj/juni 2019

Skriftlige prøver afholdes:
- den 14. maj for Danskuddannelse 3
- den 15. maj for Danskuddannelse 2
- den 16. maj for Danskuddannelse 1

Mundtlig del af prøveterminen afvikles i perioden 11.-21. juni 2019.

Tilmelding til prøverne åbner i januar 2019. Frist for tilmelding er den 4. marts 2019.

Medborgerskabsprøven - næste prøve er den 28. november 2018

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Indfødsretsprøven - næste prøve er den 28. november 2018

Indfødsretsprøven af 2015 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Prøven afholdes to gange om året - sommer og vinter.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Legitimation

For at få lov til at tage prøverne skal du medbringe legitimation med foto. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i kravene til legitimation.

Læs ministeriets vejledning om legitimation