Vi er prøveafholdende

Danskprøver

Ministeriet er ansvarlig for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Bemærk, at eksamensbesvarelser foregår i hånden. A2B stiller IKKE PC eller andre materialer til rådighed. 

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Prøvegebyr betales ved tilmelding.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

 

Prøvetermin maj/juni 2021

Skriftlige prøver afholdes:
- den 18. maj 2021 for Danskuddannelse 3
- den 19. maj 2021 for Danskuddannelse 2
- den 20. maj 2021 for Danskuddannelse 1

Mundtlig del af prøveterminen afvikles i perioden 14.-25. juni 2021.

Det er ikke muligt at blive tilmeldt endnu - tilmelding åbnes op i starten af 2021

Prøvetermin november/december 2021

Skriftlige prøver afholdes:
- den 9. november 2021 for Danskuddannelse 3
- den 10. november 2021 for Danskuddannelse 2
- den 11. november 2021 for Danskuddannelse 1

Mundtlig del af prøveterminen afvikles i perioden 6.-17. december 2021.

Det er endnu ikke muligt at blive tilmeldt

 

Booking af prøver i 2021

Når der bliver åbnet op for tilmelding til prøverne i 2021 kommer der links til booking af prøve og betaling af prøvegebyr op her på siden

Legitimation

For at få lov til at tage prøverne skal du medbringe legitimation med foto. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i kravene til legitimation.

Læs ministeriets vejledning om legitimation

Medborgerskabsprøven - næste prøve er den 2. juni 2021 kl. 11

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Det er ikke muligt at blive tilmeldt endnu - tilmelding åbnes op i starten af 2021

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Indfødsretsprøven - næste prøve er den 2. juni 2021 kl. 13

Indfødsretsprøven af 2015 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Prøven afholdes to gange om året - sommer og vinter.

Det er ikke muligt at blive tilmeldt endnu - tilmelding åbnes op i starten af 2021

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Skal vi kontakte dig?

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig