Vi er prøveafholdende Tilmeldning til prøver

Danskprøver

Ministeriet er ansvarlig for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Bemærk, at eksamensbesvarelser foregår i hånden. A2B stiller IKKE PC eller andre materialer til rådighed. 

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Prøvegebyr betales ved tilmelding.

Se datoer og tilmeld dig prøverne nedenfor. 

læs mere på ministeriets hjemmeside

Prøvetermin maj/juni 2021

Skriftlige prøver afholdes:

  • den 18. maj 2021 for Danskuddannelse 3
  • den 19. maj 2021 for Danskuddannelse 2
  • den 20. maj 2021 for Danskuddannelse 1

Mundtlig del af prøveterminen afvikles i perioden 14.-25. juni 2021.

Prøvegebyr er 1.417 kr.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Legitimation

For at få lov til at tage prøverne skal du medbringe legitimation med foto. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i kravene til legitimation.

Læs ministeriets vejledning om legitimation

Prøvetermin november/december 2021

Skriftlige prøver afholdes:

  • den 9. november 2021 for Danskuddannelse 3
  • den 10. november 2021 for Danskuddannelse 2
  • den 11. november 2021 for Danskuddannelse 1

Mundtlig del af prøveterminen afvikles i perioden 6.-17. december 2021.

Prøvegebyr er 1.417 kr.

Tilmelding åbner, når eksamen i maj/juni er afholdt.

Medborgerskabsprøven 

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Prøven afholdes to gange om året - sommer og vinter.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Prøver i 2021

24. november 2021 kl. 11 

Du skal betale et deltagergebyr på 815 kr. ved tilmelding.

Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven af 2015 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Prøven afholdes to gange om året - sommer og vinter.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Prøver i 2021 

24. november 2021 kl. 13.00

Du skal betale et deltagergebyr på 815 kr. ved tilmelding.

Skal vi kontakte dig?

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig / Write a message and we will get back to you