Vi er prøveafholdende

Danskprøver

Ministeriet er ansvarlig for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Prøvegebyr betales ved tilmelding.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Prøvetermin november/december 2019

Skriftlige prøver afholdes:
- den 12. november for Danskuddannelse 3
- den 13. november for Danskuddannelse 2
- den 14. november for Danskuddannelse 1

Mundtlig del af prøveterminen afvikles i perioden 2.-13. december 2019.

Tilmeld dig til prøverne ved at klikke på prøven i boksen herunder. Frist for tilmelding er den 2. september 2019.

Legitimation

For at få lov til at tage prøverne skal du medbringe legitimation med foto. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i kravene til legitimation.

Læs ministeriets vejledning om legitimation

Medborgerskabsprøven - næste prøve er den 27. november 2019 kl. 11

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

KLIK her for at tilmelde medborgerskabsprøven

Indfødsretsprøven - næste prøve er den 27. november 2019 kl. 13

Indfødsretsprøven af 2015 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Prøven afholdes to gange om året - sommer og vinter.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

klik her for at tilmelde indfødsretsprøven