LÆR DANSK PÅ A2B SPROGCENTER MORS

Velkommen til A2Bs sprogcenter i Morsø Kommune

A2B Sprogcenter Mors tilbyder en fleksibel og beskæftigelsesrettet danskuddannelse, hvor målet er, at kandidaten lærer dansk og kommer i job eller uddannelse.

Værdigrundlag:
A2B har et individuelt og jobrettet fokus, hvor målet er selvforsørgelse. Danskuddannelsen hos A2B indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. På første og andet modul lægger vi særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Vi er prøveafholdende:

Du kan tilmelde dig prøve i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3, Indfødsret eller Medborgerskab ved at klikke her.

Prøver og karakterer:
I 2017 havde vi på sprogcenteret disse beståelsesprocenter:
Danskuddannelse 1: 85,0 pct. 
Danskuddannelse 2:  91,2 pct. 
Danskuddannelse 3:  100,0 pct. 

Og disse gennemsnitlige karakterer:
Danskuddannelse 1: 5,6
Danskuddannelse 2: 5,9 
Danskuddannelse 3: 6,4
Kilde: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2017

Evalueringer:

Vi gennemfører to gange årligt en trivselsundersøgelse blandt alle kandidater.

Andet:
Vi har et aktivt kursistråd på A2B Sprogcenter Mors. A2B støtter etableringen af en kursistråd/kandidatråd og inddrager kursistrådet aktivt i beslutninger vedrørende sprogcenteret.

send en mail til sprogcenter mors

A2B FVU i Morsø Kommune

A2B tilbyder FVU (Forberedende Voksenundervisning) - blandt andet gratis danskundervisning med A2B FVU-Start og FVU-læsning og matematik, engelsk og digitalt. 

Vi tilbyder følgende FVU-undervisning i Morsø Kommune:
• FVU-Start
• FVU-Læsning
• FVU-Matematik

Kontakt A2B på 72 22 04 34 for at høre nærmere. 

For at begynde på et FVU-hold hos A2B, skal du først til en test. Udfyld kontaktformularen herunder - så kontakter vi dig for at lave en aftale om en test.

Find flere FVU-kurser hos din lokale VUC her.

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes

Jeg vil gerne kontaktes for at lave en aftale om FVU-test hos A2B Sprogcenter Mors.

Lucia-arrangement på sprogcenteret

Der var masser af julehygge og højt humør på sprogcenteret i Frøslev (se billedet til venstre), som lagde lokaler til en festlig Lucis- og adventsfest, som efterfulgte Lucia-gudstjenesten i Frøslev Kirke torsdag den 13. december.

En rigtig dejlig aften med mange deltagende og super lokal opbakning.

Billedtekst: Frøslev Kirke og lokale foreninger stod bag Lucia- og adventsfesten, som blandt andet foregik på A2Bs sprogcenter.  

A2B Sprogcenter Mors

Adresse: Elsøvej 240
Postnr./By: 7900 Nykøbing Mors
Telefon: +45 72 22 04 34
P-nr.: 1018464094

Kontakt:
Kirsten Marie Bjerregaard Larsen
Telefon: +45 27 61 16 04
Email: kmbl@as3.dk

Centeret er åbent:

Mandag: 8.00 - 15.30

Tirsdag: 8.00 - 20.30

Onsdag: 8.00 - 15.30

Torsdag: 8.00 - 20.30

Fredag: 8.00 - 13.00

Vil du tilmeldes danskuddannelsen hos A2B?
Kontakt Morsø Kommune på 99 70 70 00

new in denmark?

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – contact Morsø Kommune by phone number 99 70 70 00 to be enrolled for a danish course at A2B.

send an e-mail to a2b

Depositum, deltagergebyr og klippekort

Velkommen til danskuddannelsen hos A2B. Vi er glade for, at du har valgt at gå til danskuddannelsen hos os. Herunder har vi samlet oplysninger om, hvordan du betaler depositum og deltagergebyr samt information om klippekortordningen.

Depositum

Du skal inden start på undervisningen betale et depositum på 1.250 kr. De 1.250 kr. betaler du på dette link. Når du møder op til undervisning, skal du medbringe kvittering på din indbetaling.

Deltagerbetaling

Der er et deltagergebyr på 2.000 kr. for hvert modul, du deltager i. Beløbet skal betales til dit A2B sprogcenter, før du kan starte på et nyt modul, og du skal medbringe kvitteringen første undervisningsgang.

Sådan betaler du

Du betaler både depositum og deltagergebyr hos A2B på dette link  Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum eller deltagerbetaling.

Klippekortordningen

En hel danskuddannelse er bygget op i op til seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Danskuddannelsen fungerer som en klippekortordning, hvor du tildeles klip. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt seks klip, som du kan bruge inden for fem år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du fem klip. For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har bestået modultesten. Det er A2Bs sprogcenter, der vurderer, hvornår du kan gå op til den test, der afslutter modulet, men ministeriet har fastsat grænser for, hvor lang tid du må bruge for at bestå et modul og dermed bruge et klip.

Har du spørgsmål?

Kontakt dit sprogcenter på  72 22 04 34, hvis du har spørgsmål til danskuddannelsen, betaling og støttemuligheder.

KLIK HER FOR BETALING AF DEPOSITUM OG/ELLER DELTAGERGEBYR