Lær dansk på A2B SPROGCENTER HJØRRING

Velkommen til A2Bs sprogcenter i Hjørring

A2B tilbyder en fleksibel og beskæftigelsesrettet danskuddannelse, hvor målet er, at kandidaten lærer dansk og kommer i job eller uddannelse.

Værdigrundlag:
A2B har et individuelt og jobrettet fokus, hvor målet er selvforsørgelse. Danskuddannelsen hos A2B indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. På første og andet modul lægger vi særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Vi er prøveafholdende:

Du kan tilmelde dig prøve i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3, Indfødsret eller Medborgerskab ved at klikke her.

Prøver og karakterer:

Ved den afsluttende prøve i juni 2018 havde vi følgende beståelsesprocenter:

Danskuddannelse 1: 100,0 pct. (19 ud af 19 kandidater)
Danskuddannelse 2:  92,7 pct. (38 ud af 41 kandidater)
Danskuddannelse 3:  100,0 pct. (9 ud af 9 kandidater) 

Kilde: A2Bs egen evalueringsrapport

I 2017 havde vi på sprogcenteret disse beståelsesprocenter:

Danskuddannelse 1: 94,3 pct. 
Danskuddannelse 2:  94,7 pct. 
Danskuddannelse 3:  100,0 pct. 

Og disse gennemsnitlige karakterer:
Danskuddannelse 1: 6,7
Danskuddannelse 2: 6,0 
Danskuddannelse 3: 5,7
Kilde: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2017

Evalueringer:

Vi gennemfører to gange årligt en trivselsundersøgelse blandt alle kandidater.

Andet:
Vi har et aktivt kursistråd på A2B Sprogcenter Hjørring. A2B støtter etableringen af en kursistråd/kandidatråd og inddrager kursistrådet aktivt i beslutninger vedrørende sprogcenteret.

Kontakt a2b sprogcenter hjørring

Samarbejde om undervisning i affaldssortering

AVV og Hjørring Kommune har i samarbejde med A2B udgivet hæftet "Affald i Danmark" for at give kandidaterne på A2Bs sprogcenter de bedste forudsætninger for at kende til affaldssystemet i både Hjørring Kommune og hele Danmark. Hjørring Kommune og AVV tilbyder også sorteringsvejledninger på tigrinya, arabisk, kurdisk og farsi, for at hjælpe så mange borgere som muligt med at lære affaldssorteringen at kende.

Det er i oktober 2018, at man i Hjørring og Brønderslev Kommuner går igang med at sortere affaldet ved husstandene, og derfor er der stort fokus på at nå ud til alle målgrupper med information om de forskellige typer affald, samt ikke mindst hvordan de skal sorteres. 

klik her og læs hele folderen affald i danmark

Unge kandidater på besøg hos UCN

Torsdag den 5. april var ungeholdet fra A2B i Hjørring inviteret på besøg hos UCN til en aktivitetsdag, som de lærerstuderende havde arrangeret. Fra A2B deltog to undervisere og ni kandidater, som blev præsenteret for en lang række sportsgrene. Kandidaterne var på blandede hold med studerende fra UCN og skulle igennem otte discipliner. Målet for de studerende var bl.a. at observere og analysere formidling og kommunikation til to-sprogede elever.

Også kandidaterne fra A2B anvendte oplevelsen til læring og eftertanke. De skulle bl.a. skrive artikler til sprogcentret interne skoleblad.

Tre af vores kandidater, Salah, Neftalem og Hikmet skrev følgende om oplevelsen: 

”Vi lavede mange ting fx vi spillede fodbold, basketball, curling, kids volleyball, gymnastik, team Building og softball. Vi synes der var rigtig godt fordi vi snakkede dansk og vi spillede også med danskere (…..) der var spændende oplevelse.”

 

A2B Sprogcenter Hjørring

Adresse: Strømgade 6

Postnr./By: 9800 Hjørring

Telefon: +45 82 10 00 77

P-nr.: 1018078178

Kontakt:

Inge Nielsen
Telefon: +45 27 61 16 74
Email: ingni@a2b.dk

NEW IN DENMARK

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – contact Hjørring Kommune by phone number 72 33 33 33 to be enrolled for a danish course at A2B.

Send an e-mail tO A2B
Jeg er glad for A2B sprogskole og for mine lærere. Jeg kan godt lide at lære dansk. Tusind tak for mine lærere A2B og Hjørring Kommune. Kommentar fra kandidat i kandidattilfredshedsundersøgelsen

Centeret er åbent:
Mandag: 8–15.30
Tirsdag: 8–20.30
Onsdag: 8–15.30
Torsdag: 8–20.30
Fredag: 8–15.30

Centeret holder ikke sommerferielukket.

Vil du tilmeldes danskuddannelsen hos A2B?
Kontakt Hjørring Kommune på 72 33 33 33

Depositum

Hvis du arbejder eller studerer i Danmark, skal du betale et depositum på 1.250 kr. for at deltage i danskundervisningen. Beløbet er et engangsbeløb, som du får tilbagebetalt, når du består modultest eller prøve i Dansk 1, Dansk 2 eller Dansk 3.

læs om depositum og find link til betaling

Deltagerbetaling

Arbejdstagere, medfølgende ægtefæller og studerende, der går på danskuddannelsen, skal betale 2.000 kr. pr. modul for at følge uddannelsen. Tidligere var danskuddannelsen gratis, men loven om deltagerbetaling for denne målgruppe trådte i kraft den 1. juli 2018.

læs om deltagerbetaling og find link til betaling

Stolte eksamenskandidater i Hjørring

 

I december 2017 kunne A2Bs sprogcenter i Hjørring indbyde 111 kandidater på danskuddannelsen til eksamen, hvor alle tre prøver var repræsenteret.

Vi sluttede af på Lundergårdsskolen i Hjørring, hvor dimissionen for andet år i træk var lagt sammen med Hjørring Kommunes integrationsdag.

På billedet til venstre ses en gruppe af kandidaterne.