Lær dansk på A2B SPROGCENTER HJØRRING

Velkommen til A2Bs sprogcenter i Hjørring

A2B tilbyder en fleksibel og beskæftigelsesrettet danskuddannelse, hvor målet er, at kandidaten lærer dansk og kommer i job eller uddannelse.
Værdigrundlag:

A2B har et individuelt og jobrettet fokus, hvor målet er selvforsørgelse. Danskuddannelsen hos A2B indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. På første og andet modul lægger vi særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Vi er prøveafholdende:

Du kan tilmelde dig prøve i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3, Indfødsret eller Medborgerskab ved at klikke her.

Prøver og karakterer:

Ved den afsluttende prøve i juni 2018 havde vi følgende beståelsesprocenter:

Danskuddannelse 1: 100,0 pct. (19 ud af 19 kandidater)
Danskuddannelse 2:  92,7 pct. (38 ud af 41 kandidater)
Danskuddannelse 3:  100,0 pct. (9 ud af 9 kandidater) 

Kilde: A2Bs egen evalueringsrapport

I 2017 havde vi på sprogcenteret disse beståelsesprocenter:

Danskuddannelse 1: 94,3 pct. 
Danskuddannelse 2:  94,7 pct. 
Danskuddannelse 3:  100,0 pct. 

Og disse gennemsnitlige karakterer:
Danskuddannelse 1: 6,7
Danskuddannelse 2: 6,0 
Danskuddannelse 3: 5,7
Kilde: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2017

Evalueringer:

Vi gennemfører to gange årligt en trivselsundersøgelse blandt alle kandidater.

Andet:
Vi har et aktivt kursistråd på A2B Sprogcenter Hjørring. A2B støtter etableringen af en kursistråd/kandidatråd og inddrager kursistrådet aktivt i beslutninger vedrørende sprogcenteret.

Kontakt a2b sprogcenter hjørring

Samarbejde om undervisning i affaldssortering

AVV og Hjørring Kommune har i samarbejde med A2B udgivet hæftet "Affald i Danmark" for at give kandidaterne på A2Bs sprogcenter de bedste forudsætninger for at kende til affaldssystemet i både Hjørring Kommune og hele Danmark. Hjørring Kommune og AVV tilbyder også sorteringsvejledninger på tigrinya, arabisk, kurdisk og farsi, for at hjælpe så mange borgere som muligt med at lære affaldssorteringen at kende.

Det er i oktober 2018, at man i Hjørring og Brønderslev Kommuner går igang med at sortere affaldet ved husstandene, og derfor er der stort fokus på at nå ud til alle målgrupper med information om de forskellige typer affald, samt ikke mindst hvordan de skal sorteres. 

klik her og læs hele folderen affald i danmark

Danskundervisning i fodbold

Der er både snak om Ronaldo, finter og taktiske detaljer på programmet, når A2Bs sprogkonsulent underviser de professionelle fodboldspillere i Vendsyssel FF i dansk.

undefined

Du skal kunne læse spillet godt, løbe i dybden og lægge bolden indover.

Udtryk, som de fleste fodboldspillere let forstår, men som ikke umiddelbart giver meget mening for udenlandske spillere, der ikke taler dansk. Men de udenlandske spillere i fodboldklubben Vendsyssel FF, som lige nu kæmper om at få en af de eftertragtede pladser i Superligaen, skal både kunne forstå udtrykkene og skal kunne tale med om dem. Det kræver klubben, som derfor har indledt et samarbejde med A2B Sprogcenter Hjørring om målrettet danskundervisning for spillerne.

’Vi er en dansk klub'

- Vi har taget en beslutning om, at fællessproget på holdet skal være dansk, forklarer klubbens daværende adm. direktør Mogens Krogh, der selv er tidligere professionel fodboldspiller i blandt andet Brøndby og på landsholdet:

- Vi er en dansk klub, flertallet af spillerne er dansktalende, og vi oplever, at vi mister nogle nuancer og pointer, når træning og taktik foregår på engelsk. Derfor fandt vi sammen med kommunen ud af, at vi med A2B kunne få undervist spillerne i dansk herude hos os, og det sagde vi ja til. Og vi kræver, at spillerne deltager i undervisningen, siger han.

A2B Sprogcenter Hjørring står for danskuddannelsen i Hjørring Kommune, både for flygtninge og for udenlandske medarbejdere på virksomheder i kommunen – blandt andet på sygehuset. Således tilbyder sprogcenteret danskuddannelse, som er målrettet til den enkelte virksomheds behov, og undervisningen kan foregå på virksomheden. 

Arbejdet som fodboldspillere

I Vendsyssel FF får de udenlandske spillere danskundervisning to gange om ugen på træningsanlægget, så de kan smutte direkte fra træning til dansk. Undervisningen tager udgangspunkt i spillernes arbejde som fodboldspillere, og underviseren er sprogkonsulent Ditte Sara Rosenbjerg fra A2B.

Selv om hun intet vidste om fodbold på forhånd, har hun hurtigt fået styr på de nødvendige ord og udtryk:

- Uanset om jeg skal undervise på en smedevirksomhed eller i en fodboldklub, så er jeg skolet i at lave en sprogbehovsanalyse, hvor jeg skal afdække det sprog, der er behov for på virksomheden – blandt andet ved at tale med trænere og spillere og ved at læse op på området. Jeg har grebet det an som på enhver anden virksomhed, fortæller hun.

- Spillerne kommer også selv med input til, hvilke ord og begreber de har brug for at lære. Hver dag skal de komme med et ord, som de ikke forstod til træningen, som vi så får talt om. Desuden taler vi hver dag om dagens fodboldspiller. Hvis det f.eks. er Cristiano Ronaldo, taler vi om, at han er god til at drible, at han er god til hovedstød og løber de rigtige steder hen osv. På den måde lærer de også en masse fodboldudtryk.

Glemmer, at de lærer

Danskundervisningen på virksomheder skal leve op til en række krav i lovgivningen om danskuddannelse, og derfor er der sproglige mål og emner, som skal være en del af undervisningen. Men det er intet problem at integrere det i en fodboldverden, siger Ditte Sara Rosenbjerg:

- Hvis vi f.eks. skal gennemgå pronominer, kan vi tale om, at ’Messi skubber til Ronaldo’. Så taler vi videre om, at ’han’ skubber til ’ham’, ’de’ skubber, ’han’ kommer fra Argentina osv. Spillerne bliver så ivrige og engagerede, at de glemmer, at de lærer sprog og træner pronominer, siger hun.

Udtalen er svær

Spillerne taler og lærer så godt, at to af dem netop har bestået den modultest, som er et af delmålene på vej mod en hel danskuddannelse. Det resultat er adm. direktør Mogens Krogh meget tilfreds med:

- Jeg har sagt til spillerne, at det er et krav fra klubbens side, at man er målrettet i forhold til de test, der er i forløbet. Derfor er det dejligt at se, at de gør en indsats, og jeg kan også høre, at de taler mere og mere dansk med holdkammeraterne, siger han.

En af de spillere, der netop har bestået en modultest, er den 27-årige Washington Brandäo, der er fra Brasilien, og er angriber i Vendsyssel FF. For ham er det især udtalen, der driller ved det danske sprog.

- Det er ok for mig at lære dansk, for jeg synes det er godt at lære noget. Og så vil jeg snakke med mine holdkammerater og andre danskere. Det sværeste for mig er udtalen, fordi det danskerne siger lyder meget anderledes end det de skriver, siger han.

En del af samfundet

Ligesom på alle virksomheder, som A2B underviser på, er danskundervisningen hos Vendsyssel FF med til at integrere de udenlandske medarbejdere i det danske samfund og dermed også fastholde dem i Danmark.

- Som klub føler vi et ansvar for, at spillerne bliver integreret i Danmark og føler sig som en del af samfundet. De kan sagtens ende med at få en lang karriere og tilbringe lang tid i Danmark, og det vil vi gerne støtte op om ved at sikre os, at de lærer sproget. Derfor er muligheden for at give dem danskundervisning her os meget vigtig for os, siger Mogens Krogh.

Billedtekst: Tre af spillerne fra Vendsyssel FF (fra venstre) Emmanuel Ogude, Yao Dieudonne og Washington Brandäo knokler med de danske ord på danskuddannelsen. Foto: Ditte Sara Rosenbjerg

Unge kandidater på besøg hos UCN

Torsdag den 5. april var ungeholdet fra A2B i Hjørring inviteret på besøg hos UCN til en aktivitetsdag, som de lærerstuderende havde arrangeret. Fra A2B deltog to undervisere og ni kandidater, som blev præsenteret for en lang række sportsgrene. Kandidaterne var på blandede hold med studerende fra UCN og skulle igennem otte discipliner. Målet for de studerende var bl.a. at observere og analysere formidling og kommunikation til to-sprogede elever.

Også kandidaterne fra A2B anvendte oplevelsen til læring og eftertanke. De skulle bl.a. skrive artikler til sprogcentret interne skoleblad.

Tre af vores kandidater, Salah, Neftalem og Hikmet skrev følgende om oplevelsen: 

”Vi lavede mange ting fx vi spillede fodbold, basketball, curling, kids volleyball, gymnastik, team Building og softball. Vi synes der var rigtig godt fordi vi snakkede dansk og vi spillede også med danskere (…..) der var spændende oplevelse.”

A2B Sprogcenter Hjørring

Adresse: Strømgade 6
Postnr./By: 9800 Hjørring
Telefon: +45 82 10 00 77
P-nr.: 1018078178

Kontakt:

Inge Nielsen
Telefon: +45 27 61 16 74
Email: ingni@a2b.dk

NEW IN DENMARK

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – contact Hjørring Kommune by phone number 72 33 33 33 to be enrolled for a danish course at A2B.

Send an e-mail tO A2B
Jeg er glad for A2B sprogskole og for mine lærere. Jeg kan godt lide at lære dansk. Tusind tak for mine lærere A2B og Hjørring Kommune. Kommentar fra kandidat i kandidattilfredshedsundersøgelsen

Centeret er åbent:
Mandag: 8–15.30
Tirsdag: 8–20.30
Onsdag: 8–15.30
Torsdag: 8–20.30
Fredag: 8–15.30

Centeret holder ikke sommerferielukket.

Vil du tilmeldes danskuddannelsen hos A2B?
Kontakt Hjørring Kommune på 72 33 33 33

Depositum

Hvis du arbejder eller studerer i Danmark, skal du betale et depositum på 1.250 kr. for at deltage i danskundervisningen. Beløbet er et engangsbeløb, som du får tilbagebetalt, når du består modultest eller prøve i Dansk 1, Dansk 2 eller Dansk 3.

læs om depositum og find link til betaling

Deltagerbetaling

Arbejdstagere, medfølgende ægtefæller og studerende, der går på danskuddannelsen, skal betale 2.000 kr. pr. modul for at følge uddannelsen. Tidligere var danskuddannelsen gratis, men loven om deltagerbetaling for denne målgruppe trådte i kraft den 1. juli 2018.

læs om deltagerbetaling og find link til betaling

Stolte eksamenskandidater i Hjørring

 

I december 2017 kunne A2Bs sprogcenter i Hjørring indbyde 111 kandidater på danskuddannelsen til eksamen, hvor alle tre prøver var repræsenteret.

Vi sluttede af på Lundergårdsskolen i Hjørring, hvor dimissionen for andet år i træk var lagt sammen med Hjørring Kommunes integrationsdag.

På billedet til venstre ses en gruppe af kandidaterne.