Lær dansk på A2B SPROGCENTER HJØRRING

Velkommen til A2Bs sprogcenter i Hjørring

A2B tilbyder en fleksibel og beskæftigelsesrettet danskuddannelse, hvor målet er, at kandidaten lærer dansk og kommer i job eller uddannelse.

Værdigrundlag:
A2B har et individuelt og jobrettet fokus, hvor målet er selvforsørgelse. Danskuddannelsen hos A2B indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. På første og andet modul lægger vi særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Vi er prøveafholdende:
Du kan tilmelde dig prøve i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3, Indfødsret eller Medborgerskab ved at klikke her.

Prøver og karakterer:
Ved den afsluttende prøve i december 2019 havde vi følgende beståelsesprocenter:
Danskuddannelse 1: 100,0 pct. (12 ud af 12 kandidater)
Danskuddannelse 2: 95,2 pct. (20 ud af 21 kandidater)
Danskuddannelse 3: 100,0 pct. (3 ud af 3 kandidater) 

Kilde: A2Bs egen evalueringsrapport

I hele 2019 havde vi på sprogcenteret disse beståelsesprocenter:
Danskuddannelse 1: 100,0 pct. (30 ud af 30)
Danskuddannelse 2: 98,0 pct. (49 ud af 50)
Danskuddannelse 3: 85,70 pct. (6 ud af 7) 

Og disse gennemsnitlige karakterer:
Danskuddannelse 1: 7,2
Danskuddannelse 2: 6,1 
Danskuddannelse 3: 7,2
Kilde: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2019.pdf

Evalueringer:
Vi gennemfører to gange årligt en trivselsundersøgelse blandt alle kandidater.

Andet:
Vi har et aktivt kursistråd på A2B Sprogcenter Hjørring. A2B støtter etableringen af en kursistråd/kandidatråd og inddrager kursistrådet aktivt i beslutninger vedrørende sprogcenteret.

Kontakt a2b sprogcenter hjørring
want to learn danish for free?

Join our information meetings

learn more

A2B Sprogcenter Hjørring

Adresse: Strømgade 6
Postnr./By: 9800 Hjørring
Telefon: +45 82 10 00 77
P-nr.: 1022853844

Kontakt:

Inge Nielsen
Telefon: +45 27 61 16 74
Email: ingni@a2b.dk

A2B FVU i Hjørring Kommune

Vi tilbyder følgende FVU-undervisning i Hjørring Kommune:
• FVU-Dansk
• FVU-Matematik

Kontakt A2B på 82 10 00 77 for at høre nærmere. 

For at begynde på et FVU-hold hos A2B, skal du først til en test. Udfyld kontaktformularen herunder - så kontakter vi dig for at lave en aftale om en test.

Find flere FVU-kurser hos din lokale VUC her. 

 

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes

Jeg vil gerne kontaktes for at lave en aftale om FVU-test hos A2B Sprogcenter Hjørring.

Depositum, deltagergebyr og klippekort

Velkommen til danskuddannelsen hos A2B. Vi er glade for, at du har valgt at gå til danskuddannelsen hos os. Herunder har vi samlet oplysninger om deltagergebyr, hvordan du betaler depositum, samt information om klippekortordningen.

Depositum

Du skal inden start på undervisningen betale et depositum på 2.000 kr. De 2.000 kr. betaler du på dette link. Når du møder op til undervisning, skal du medbringe kvittering på din indbetaling.

Deltagerbetaling

Med en henvisning fra kommunen er det gratis at tage danskuddannelsen. 

Sådan betaler du

Du betaler depositum hos A2B på dette link. Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum.

Klippekortordningen

En hel danskuddannelse er bygget op i op til seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Danskuddannelsen fungerer som en klippekortordning, hvor du tildeles klip. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt seks klip, som du kan bruge inden for fem år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du fem klip. For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har bestået modultesten. Det er A2Bs sprogcenter, der vurderer, hvornår du kan gå op til den test, der afslutter modulet, men ministeriet har fastsat grænser for, hvor lang tid du må bruge for at bestå et modul og dermed bruge et klip.

Har du spørgsmål?

Kontakt dit sprogcenter på 82 10 00 77, hvis du har spørgsmål til danskuddannelsen, betaling og støttemuligheder.

KLIK HER FOR BETALING AF DEPOSITUM

Samarbejde om undervisning i affaldssortering

AVV og Hjørring Kommune har i samarbejde med A2B udgivet hæftet "Affald i Danmark" for at give kandidaterne på A2Bs sprogcenter de bedste forudsætninger for at kende til affaldssystemet i både Hjørring Kommune og hele Danmark. Hjørring Kommune og AVV tilbyder også sorteringsvejledninger på tigrinya, arabisk, kurdisk og farsi, for at hjælpe så mange borgere som muligt med at lære affaldssorteringen at kende.

Det er i oktober 2018, at man i Hjørring og Brønderslev Kommuner går igang med at sortere affaldet ved husstandene, og derfor er der stort fokus på at nå ud til alle målgrupper med information om de forskellige typer affald, samt ikke mindst hvordan de skal sorteres. 

klik her og læs hele folderen affald i danmark
NEW IN DENMARK

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – contact Hjørring Kommune by phone number 72 33 33 33 to be enrolled for a danish course at A2B.

Send an e-mail tO A2B
Jeg er glad for A2B sprogskole og for mine lærere. Jeg kan godt lide at lære dansk. Tusind tak for mine lærere A2B og Hjørring Kommune. Kommentar fra kandidat i kandidattilfredshedsundersøgelsen

Centeret er åbent:
Mandag: 8–15.30
Tirsdag: 8–20.30
Onsdag: 8–15.30
Torsdag: 8–20.30
Fredag: 8–15.30

Centeret holder sommerferielukket i uge 28, 29 og 30.

Vil du tilmeldes danskuddannelsen hos A2B?
Kontakt Hjørring Kommune på 72 33 33 33

Skal vi kontakte dig?

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig