Lær dansk i hjørring |Learn Danish in hjørring A2B SPROGCENTER HJØRRING

SPROGCENTERET ER DELVIST ÅBENT / THE LANGUAGE CENTER IS PARTLY OPEN

BRUG MUNDBIND OG HAV EN NEGATIV CORONATEST / WEAR FACE MASK AND DOCUMENT A NEGATIVE TEST

Sprogcenteret er delvist åbent for fysisk undervisning - du får besked af din underviser om, hvornår du må fremmøde, og hvornår du har online undervisning.

  • Du skal have mundbind på, når du kommer til sprogcenteret og går rundt på sprogcenteret. Du må kun tage mundbindet af, når du er i klassen. Du skal selv have et mundbind – hvis du er på kontanthjælp eller integrationsydelse, kan du få gratis mundbind, hvis du kontakter kommunen.
  • For at komme ind på sprogcenteret skal du have et Corona-pas for Covid-19 test med et negativt svar, der er ikke mere end 72 timer gammelt på ankomsttidspunktet eller et Corona-pas for Covid-19 vaccination, som dokumenterer, at du har gennemført vaccination.

The language center is partially open for physical education - you will be notified by your teacher about when you are to attend and when you have online lessons.

  • You must wear a face mask when you arrive at A2B's language center and move around the center. You must only remove the face mask when you enter the classroom. You must bring your own face mask - if you are on kontanthjælp or integrationsydelse, you can get free face masks if you contact the kommune.
  • To enter the language center, you must have a Corona pass for Covid-19 testing with a negative test answer that is no more than 72 hours old at the time of arrival or a Corona pass for Covid-19 vaccination, which documents that you have completed vaccination.

 

Velkommen til A2Bs sprogcenter i Hjørring

A2B tilbyder en fleksibel og beskæftigelsesrettet danskuddannelse, hvor målet er, at kandidaten lærer dansk og kommer i job eller uddannelse.

Værdigrundlag:
A2B har et individuelt og jobrettet fokus, hvor målet er selvforsørgelse. Danskuddannelsen hos A2B indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. På første og andet modul lægger vi særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Vi er prøveafholdende:
Du kan tilmelde dig prøve i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3, Indfødsret eller Medborgerskab ved at klikke her.

Prøver og karakterer:
Ved den afsluttende prøve i december 2019 havde vi følgende beståelsesprocenter:
Danskuddannelse 1: 100,0 pct. (12 ud af 12 kandidater)
Danskuddannelse 2: 95,2 pct. (20 ud af 21 kandidater)
Danskuddannelse 3: 100,0 pct. (3 ud af 3 kandidater) 

Kilde: A2Bs egen evalueringsrapport

I hele 2019 havde vi på sprogcenteret disse beståelsesprocenter:
Danskuddannelse 1: 100,0 pct. (30 ud af 30)
Danskuddannelse 2: 98,0 pct. (49 ud af 50)
Danskuddannelse 3: 85,70 pct. (6 ud af 7) 

Og disse gennemsnitlige karakterer:
Danskuddannelse 1: 7,2
Danskuddannelse 2: 6,1 
Danskuddannelse 3: 7,2
Kilde: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2019.pdf

Evalueringer:
Vi gennemfører to gange årligt en trivselsundersøgelse blandt alle kandidater.

Andet:
Vi har et aktivt kursistråd på A2B Sprogcenter Hjørring. A2B støtter etableringen af et kursistråd/kandidatråd og inddrager kursistrådet aktivt i beslutninger vedrørende sprogcenteret.

Kontakt a2b sprogcenter hjørring
learn danish for free

As an international living, working or studying in Denmark it is probably free for you to study Danish

learn more

A2B Sprogcenter Hjørring

Adresse: Strømgade 6
Postnr./By: 9800 Hjørring
Telefon: +45 82 10 00 77
P-nr.: 1022853844

Kontakt:

Inge Nielsen
Telefon: +45 27 61 16 74
Email: ingni@a2b.dk

A2B FVU i Hjørring Kommune

Vi tilbyder følgende FVU-undervisning i Hjørring Kommune:
• FVU-Dansk
• FVU-Matematik

Kontakt A2B på 82 10 00 77 for at høre nærmere. 

For at begynde på et FVU-hold hos A2B, skal du først til en test. Udfyld kontaktformularen herunder - så kontakter vi dig for at lave en aftale om en test.

Find flere FVU-kurser hos din lokale VUC her. 

 

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes

Jeg vil gerne kontaktes for at lave en aftale om FVU-test hos A2B Sprogcenter Hjørring.

Depositum og klippekort

Velkommen til danskuddannelsen hos A2B. Vi er glade for, at du har valgt at gå til danskuddannelsen hos os. Herunder har vi samlet oplysninger om hvordan du betaler depositum, samt information om klippekortordningen.

Depositum

Du skal inden start på undervisningen betale et depositum på 2.000 kr. De 2.000 kr. betaler du på dette link. Når du møder op til undervisning, skal du medbringe kvittering på din indbetaling.

Sådan betaler du

Du betaler depositum hos A2B på dette link. Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum.

Tilbagebetaling af depositum

Det er kommunen, der beslutter, hvornår du kan få depositum retur. Reglerne er, at når du består et modul eller den afsluttende prøve inden for tidsfristerne (6 måneder for modul 1 og 2, 7 måneder for modul 3, 8 måneder for modul 4 og 9 måneder for modul 5 og 6), får du dit depositum retur. Hvis du stopper danskuddannelsen, herunder f.eks. på grund af udrejse af Danmark, uden at have bestået et modul inden for tidsfristen, eller består modultesten efter tidsfristen, får du ikke dit depositum retur. Ring til os eller mød op i sprogcenterets åbningstid for at aftale nærmere om tilbagebetaling af depositum.

Klippekortordningen

En hel danskuddannelse er bygget op i op til seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Danskuddannelsen fungerer som en klippekortordning, hvor du tildeles klip. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt seks klip, som du kan bruge inden for fem år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du fem klip. For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har bestået modultesten. Det er A2Bs sprogcenter, der vurderer, hvornår du kan gå op til den test, der afslutter modulet, men ministeriet har fastsat grænser for, hvor lang tid du må bruge for at bestå et modul og dermed bruge et klip.

Har du spørgsmål?

Kontakt dit sprogcenter på 82 10 00 77, hvis du har spørgsmål til danskuddannelsen, betaling og støttemuligheder.

KLIK HER FOR BETALING AF DEPOSITUM

Samarbejde om undervisning i affaldssortering

AVV og Hjørring Kommune har i samarbejde med A2B udgivet hæftet "Affald i Danmark" for at give kandidaterne på A2Bs sprogcenter de bedste forudsætninger for at kende til affaldssystemet i både Hjørring Kommune og hele Danmark. Hjørring Kommune og AVV tilbyder også sorteringsvejledninger på tigrinya, arabisk, kurdisk og farsi, for at hjælpe så mange borgere som muligt med at lære affaldssorteringen at kende.

I oktober 2018 gik man i Hjørring og Brønderslev Kommuner i gang med at sortere affaldet ved husstandene, og derfor var der stor fokus på at nå ud til alle målgrupper med information om de forskellige typer affald, samt ikke mindst hvordan de skal sorteres. 

klik her og læs hele folderen affald i danmark
NEW IN DENMARK

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – contact Hjørring Kommune by phone number 72 33 33 33 to be enrolled for a danish course at A2B.

Send an e-mail tO A2B Hjørring
Jeg er glad for A2B sprogskole og for mine lærere. Jeg kan godt lide at lære dansk. Tusind tak for mine lærere A2B og Hjørring Kommune. Kommentar fra kandidat i kandidattilfredshedsundersøgelsen

Centeret er åbent:
Mandag: 8–15.30
Tirsdag: 8–20.30
Onsdag: 8–15.30
Torsdag: 8–20.30
Fredag: 8–15.30

Centeret holder sommerferielukket i uge 28, 29 og 30.

Vil du tilmeldes danskuddannelsen hos A2B?
Kontakt Hjørring Kommune på 72 33 33 33

Skal vi kontakte dig?

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig / Write a message and we will get back to you