FREE Danish Certified Education 100pct. Online - Morning or Evening hours

Lær dansk i Hjørring - Learn Danish in Hjørring A2B SPROGCENTER HJØRRING

A2B tilbyder en fleksibel og beskæftigelsesrettet danskuddannelse, hvor målet er, at kandidaten lærer dansk og kommer i job eller uddannelse.

Værdigrundlag:
A2B har et individuelt og jobrettet fokus, hvor målet er selvforsørgelse. Danskuddannelsen hos A2B indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. På første og andet modul lægger vi særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Vi er prøveafholdende:

A2B er godkendt til at være prøveafholdende på alle tre danskuddannelser. 
Vil du tilmeldes prøven som selvstuderende? Du kan tilmelde dig prøve i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3 som selvstuderende eller prøve i Indfødsret eller Medborgerskab ved at klikke her.

Prøver og karakterer:

I hele 2020 havde vi på sprogcenteret disse beståelsesprocenter:
Danskuddannelse 1: 100,0 pct. (9 ud af 9)
Danskuddannelse 2: 92,9 pct. (49 ud af 50)
Danskuddannelse 3: - *

Og disse gennemsnitlige karakterer:
Danskuddannelse 1: 5,9
Danskuddannelse 2: 5,6 
Danskuddannelse 3: - *
Kilde: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2020.pdf
*) Note: Der var færre end fem kursister til prøven, og beståelsesprocent samt karakterer er derfor diskretioneret af ministeriet. 

Evalueringer:
Vi gennemfører to gange årligt en trivselsundersøgelse blandt alle kandidater.

Andet:
Vi har et aktivt kursistråd på A2B Sprogcenter Hjørring. A2B støtter etableringen af et kursistråd/kandidatråd og inddrager kursistrådet aktivt i beslutninger vedrørende sprogcenteret.

Kontakt a2b sprogcenter hjørring
TILBUD OM LEKTIEHJÆLP Hjælp til lektier? eller bare til hygge og snak? Vi er fire voksne frivillige, der står til rådighed med lektiehjælp. I finder os i Sognegården, Torvet 4 hver tirsdag kl. 13.30-16.30. Venlig hilsen Lektiecafeen

Centeret er åbent:
Mandag: 8–15.30
Tirsdag: 8–20.30
Onsdag: 8–15.30
Torsdag: 8–20.30
Fredag: 8–15.30

Centeret holder slukket i efterårsferien uge 42 samt mellem jul og nytår fra den 23. december 2021 til og med den 2. januar 2022.

Vil du tilmeldes danskuddannelsen hos A2B?
Kontakt Hjørring Kommune på 72 33 33 33

learn danish for free

As an international living, working or studying in Denmark it is probably free for you to study Danish

learn more

A2B Sprogcenter Hjørring

Adresse: Strømgade 6
Postnr./By: 9800 Hjørring
Telefon: +45 82 10 00 77
P-nr.: 1022853844

Kontakt:

Inge Nielsen
Telefon: +45 27 61 16 74
Email: ingni@a2b.dk

Depositum og klippekort

Velkommen til danskuddannelsen hos A2B. Vi er glade for, at du har valgt at gå til danskuddannelsen hos os. Herunder har vi samlet oplysninger om hvordan du betaler depositum, samt information om klippekortordningen.

Depositum

Du skal inden start på undervisningen betale et depositum på 2.000 kr. De 2.000 kr. betaler du på dette link. Når du møder op til undervisning, skal du medbringe kvittering på din indbetaling. Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum.

Tilbagebetaling af depositum

Det er kommunen, der beslutter, hvornår du kan få depositum retur. Reglerne er, at når du består et modul eller den afsluttende prøve inden for tidsfristerne (6 måneder for modul 1 og 2, 7 måneder for modul 3, 8 måneder for modul 4 og 9 måneder for modul 5 og 6), får du dit depositum retur. Hvis du stopper danskuddannelsen, herunder f.eks. på grund af udrejse af Danmark, uden at have bestået et modul inden for tidsfristen, eller består modultesten efter tidsfristen, får du ikke dit depositum retur. Ring til os eller mød op i sprogcenterets åbningstid for at aftale nærmere om tilbagebetaling af depositum.

Klippekortordningen

En hel danskuddannelse er bygget op i op til seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Danskuddannelsen fungerer som en klippekortordning, hvor du tildeles klip. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt seks klip, som du kan bruge inden for fem år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du fem klip. For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har bestået modultesten. Det er A2Bs sprogcenter, der vurderer, hvornår du kan gå op til den test, der afslutter modulet, men ministeriet har fastsat grænser for, hvor lang tid du må bruge for at bestå et modul og dermed bruge et klip.

Har du spørgsmål?

Kontakt dit sprogcenter på 82 10 00 77, hvis du har spørgsmål til danskuddannelsen, betaling og støttemuligheder.

KLIK HER FOR BETALING AF DEPOSITUM
NEW IN DENMARK

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – contact Hjørring Kommune by phone number 72 33 33 33 to be enrolled for a Danish course at A2B.

Send an e-mail tO A2B Hjørring
Contact | Kontakt

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig | Write a message and we will get back to you