NEXT ONLINE MODULE 1 CLASS - 16. AUGUST

LÆR DANSK I thisted | LEARN DANISH IN thisted A2B SPROGCENTER THISTED | THISTED SPROGSKOLE

Velkommen til A2Bs sprogcenter i Thisted Kommune

A2B Sprogcenter Thisted tilbyder en fleksibel og beskæftigelsesrettet danskuddannelse, hvor målet er, at kandidaten lærer dansk og kommer i job eller uddannelse.

Værdigrundlag:
A2B har et individuelt og jobrettet fokus, hvor målet er selvforsørgelse. Danskuddannelsen hos A2B indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. På første og andet modul lægger vi særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Vi er prøveafholdende:
Du kan tilmelde dig prøve i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3, Indfødsret eller Medborgerskab ved at klikke her.

Prøver og karakterer:

I 2021 er A2B's sprogcentre i Thisted og Mors lagt sammen i statistikken i ministeriets årsrapport.

I 2021 havde vi på sprogcentrene i Thisted og Mors disse beståelsesprocenter:
Danskuddannelse 1: 90,0 pct. (9 ud af 10)
Danskuddannelse 2:  95,0 pct. (19 ud af 20)
Danskuddannelse 3:  100 pct. (72 ud af 72)

Og disse gennemsnitlige karakterer:
Danskuddannelse 1: 6,2
Danskuddannelse 2: 4,6 
Danskuddannelse 3: 7,7
Kilde: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2021

Evalueringer:
Vi gennemfører to gange årligt en trivselsundersøgelse blandt alle kandidater.

Andet:
A2B støtter etableringen af et kursistråd/kandidatråd og inddrager kursistrådet aktivt i beslutninger vedrørende sprogcenteret.

 

send en mail til sprogcenter THISTED

A2B Sprogcenter Thisted

Adresse: Munkevej 9
Postnr./By: 7700 Thisted
Telefon: +45 25 42 22 92
P-nr.: 10 26 91 79 44

Centeret er åbent efter aftale.

Kontakt:
Kirsten Marie Bjerregaard Larsen
Telefon: +45 27 61 16 04
Email: sprogthisted-mors@a2b.dk

Vil du tilmeldes danskuddannelsen hos A2B?
Kontakt Thisted Kommune på 99 17 17 17.

new in denmark?

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – contact Thisted Kommune by phone number 99 17 17 17 to be enrolled for a Danish course at A2B.

send an e-mail to a2b

Depositum og klippekort

Velkommen til danskuddannelsen hos A2B. Vi er glade for, at du har valgt at gå til danskuddannelsen hos os. Herunder har vi samlet oplysninger om hvordan du betaler depositum, samt information om klippekortordningen.

Depositum

Du skal inden start på undervisningen betale et depositum på 2.000 kr. De 2.000 kr. betaler du på dette link. Når du møder op til undervisning, skal du medbringe kvittering på din indbetaling.

Sådan betaler du

Du betaler depositum hos A2B på dette link. Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum.

Tilbagebetaling af depositum

Det er kommunen, der beslutter, hvornår du kan få depositum retur. Reglerne er, at når du består et modul eller den afsluttende prøve inden for tidsfristerne (4 måneder for modul 1, 5 måneder for modul 2, 7 måneder for modul 3, 8 måneder for modul 4 og 9 måneder for modul 5 og 6), får du dit depositum retur. Hvis du stopper danskuddannelsen, herunder f.eks. på grund af udrejse af Danmark, uden at have bestået et modul inden for tidsfristen, eller består modultesten efter tidsfristen, får du ikke dit depositum retur. Ring til os eller mød op i sprogcenterets åbningstid for at aftale nærmere om tilbagebetaling af depositum.

Klippekortordningen

En hel danskuddannelse er bygget op i op til seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Danskuddannelsen fungerer som en klippekortordning, hvor du tildeles klip. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt seks klip, som du kan bruge inden for fem år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du fem klip. For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har bestået modultesten. Det er A2Bs sprogcenter, der vurderer, hvornår du kan gå op til den test, der afslutter modulet, men ministeriet har fastsat grænser for, hvor lang tid du må bruge for at bestå et modul og dermed bruge et klip.

Har du spørgsmål?

Kontakt dit sprogcenter på 25 42 22 92, hvis du har spørgsmål til danskuddannelsen, betaling og støttemuligheder.

KLIK HER FOR BETALING AF DEPOSITUM

DANSKUDDANNELSE OG LOKALT MEDBORGERSKAB I THISTED


På A2Bs danskuddannelse er et aktivt medborgerskab i Danmark en del af undervisningen, og her lægger vi også vægt på, at kandidaterne bliver undervist i og engagerer sig i deres lokalområde. Det gør vi blandt andet ved at etablere lokale samarbejder og ved at deltage i arrangementer i lokalområdet. Således deltog kandidater fra A2B Sprogcenter, da Thisted Kommuneinviterede til fyraftensmødet ”Living in Thy”. Arrangementet var målrettet udenlandske borgere, som enten allerede er her, eller som måske overvejer at slå sig ned i Thy. Arrangementet handlede blandt andet om at bosætte sig i Thy, og om arbejde og kulturlivet, og A2Bs kandidater fik mulighed for at netværke og blive klogere på de mange muligheder der er i Thy. En fantastisk aften med oplysning, udvikling og netværk. 

Contact | Kontakt

Write a message and we will get back to you | Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig