LÆR DANSK I Hobro og hadsund | LEARN DANISH IN Hobro and hadsund A2B Sprogcenter Mariagerfjord

SPROGCENTERET ER DELVIST ÅBENT / THE LANGUAGE CENTER IS PARTLY OPEN

BRUG MUNDBIND OG HAV EN NEGATIV CORONATEST / WEAR FACE MASK AND DOCUMENT A NEGATIVE TEST

Sprogcenteret er delvist åbent for fysisk undervisning - du får besked af din underviser om, hvornår du må fremmøde, og hvornår du har online undervisning.

  • Du skal have mundbind på, når du kommer til sprogcenteret og går rundt på sprogcenteret. Du må kun tage mundbindet af, når du er i klassen. Du skal selv have et mundbind – hvis du er på kontanthjælp eller integrationsydelse, kan du få gratis mundbind, hvis du kontakter kommunen.
  • For at komme ind på sprogcenteret skal du have et Corona-pas for Covid-19 test med et negativt svar, der er ikke mere end 72 timer gammelt på ankomsttidspunktet eller et Corona-pas for Covid-19 vaccination, som dokumenterer, at du har gennemført vaccination.

The language center is partially open for physical education - you will be notified by your teacher about when you are to attend and when you have online lessons.

  • You must wear a face mask when you arrive at A2B's language center and move around the center. You must only remove the face mask when you enter the classroom. You must bring your own face mask - if you are on kontanthjælp or integrationsydelse, you can get free face masks if you contact the kommune.
  • To enter the language center, you must have a Corona pass for Covid-19 testing with a negative test answer that is no more than 72 hours old at the time of arrival or a Corona pass for Covid-19 vaccination, which documents that you have completed vaccination.

Velkommen til A2Bs sprogcenter Mariagerfjord

A2B tilbyder på vores sprogcentre i Hobro og Hadsund en fleksibel, individuel og beskæftigelsesrettet danskuddannelse for integrationsborgere, hvor målet er, at kursisterne lærer dansk og kommer i job eller uddannelse. Desuden tilbyder vi målrettet og individuel danskuddannelse for studerende og udenlandske medarbejdere.  

A2B har et individuelt og jobrettet fokus, hvor målet er selvforsørgelse. Danskuddannelsen hos A2B indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. På første og andet modul lægger vi særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Vil du lære dansk i  Mariagerfjord Kommune på enten Sprogcenter Hobro eller Sprogcenter Hadsund? Kontakt os på 70 26 61 00 og få flere oplysninger. 

Prøver og karakterer:
I 2019 havde vi på sprogcenteret disse beståelsesprocenter:
Danskuddannelse 1: 93,8 pct. 
Danskuddannelse 2: 97,5 pct. 
Danskuddannelse 3: 100,0 pct. 

Og disse gennemsnitlige karakterer:
Danskuddannelse 1: 5,6
Danskuddannelse 6,2 
Danskuddannelse 3: 6,5

Kilde: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2019.pdf

Vi er prøveafholdende:

Du kan tilmelde dig prøve i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3, Indfødsret eller Medborgerskab ved at klikke her.

Kontakt a2b sprogcenter Mariagerfjord
learn danish for free

As an international living, working or studying in Denmark it is probably free for you to study Danish

learn more

A2B Sprogcenter Mariagerfjord


HOBRO
Adresse: Adelgade 4
Postnr./By: 9500 Hobro
Telefon: 27 61 16 95
P-nr.: 10 23 16 37 28

HADSUND
Adresse: Tempovej 4
Postnr./By: 9560 Hadsund
Telefon: 27 61 16 95
P-nr.: 10 23 16 37 52

Kontakt:

Anna Ejby Jørgensen
Telefon: +45 27 61 16 47
Email: ajor@a2b.dk

A2B FVU i Mariagerfjord Kommune

Vi tilbyder følgende FVU-undervisning i Mariagerfjord Kommune:

  • FVU-dansk

Kontakt A2B på 27 61 16 95 for at høre nærmere. 

 

For at begynde på et FVU-hold hos A2B, skal du først til en test. Udfyld kontaktformularen herunder - så kontakter vi dig for at lave en aftale om en test.

Find flere FVU-kurser hos din lokale VUC her.

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes

Jeg vil gerne kontaktes for at lave en aftale om FVU-test hos A2B Sprogcenter Mariagerfjord

NEW IN DENMARK

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – contact Mariagerfjord Kommune by phone number 97 11 30 00 to be enrolled for a danish course at A2B. Or send an e-mail to A2B to get further information.

Send an e-mail tO A2B mariagerfjord

Sprogcentrene er åbne:


HOBRO
Mandag: 8.00-20.30
Tirsdag: 8.00-15.-30
Onsdag: 8.00-20.30
Torsdag: 8.00-15.30
Fredag: 8.00-15.30


HADSUND
Mandag: 8.00-20.30
Tirsdag: 8.00-15.30
Onsdag: 8.00- 15.30
Torsdag: 8.00- 20.30
Fredag: 8.00-15.30

Vi holder ikke sommerferielukket.

Vil du tilmeldes danskuddannelsen hos A2B?
Kontakt Mariagerfjord Kommune på 97 11 30 00

Depositum og klippekort

Velkommen til danskuddannelsen hos A2B. Vi er glade for, at du har valgt at gå til danskuddannelsen hos os. Herunder har vi samlet oplysninger om hvordan du betaler depositum, samt information om klippekortordningen.

Depositum

Du skal inden start på undervisningen betale et depositum på 2.000 kr. De 2.000 kr. betaler du på dette link. Når du møder op til undervisning, skal du medbringe kvittering på din indbetaling.

Sådan betaler du

Du betaler depositum hos A2B på dette link. Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum.

Tilbagebetaling af depositum

Det er kommunen, der beslutter, hvornår du kan få depositum retur. Reglerne er, at når du består et modul eller den afsluttende prøve inden for tidsfristerne (6 måneder for modul 1 og 2, 7 måneder for modul 3, 8 måneder for modul 4 og 9 måneder for modul 5 og 6), får du dit depositum retur. Hvis du stopper danskuddannelsen, herunder f.eks. på grund af udrejse af Danmark, uden at have bestået et modul inden for tidsfristen, eller består modultesten efter tidsfristen, får du ikke dit depositum retur. Ring til os eller mød op i sprogcenterets åbningstid for at aftale nærmere om tilbagebetaling af depositum.

Klippekortordningen

En hel danskuddannelse er bygget op i op til seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Danskuddannelsen fungerer som en klippekortordning, hvor du tildeles klip. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt seks klip, som du kan bruge inden for fem år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du fem klip. For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har bestået modultesten. Det er A2Bs sprogcenter, der vurderer, hvornår du kan gå op til den test, der afslutter modulet, men ministeriet har fastsat grænser for, hvor lang tid du må bruge for at bestå et modul og dermed bruge et klip.

Har du spørgsmål?

Kontakt dit sprogcenter på  27 61 16 95, hvis du har spørgsmål til danskuddannelsen, betaling og støttemuligheder.

KLIK HER FOR BETALING AF DEPOSITUM
Skal vi kontakte dig?

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig / Write a message and we will get back to you