Lær dansk på A2B SPROGCENTER FREDERICIA

Velkommen til A2Bs sprogcenter i Fredericia

A2B tilbyder en fleksibel, individuel og beskæftigelsesrettet danskuddannelse for integrationsborgere, hvor målet er, at kursisterne lærer dansk og kommer i job eller uddannelse. Desuden tilbyder vi målrettet og individuel danskuddannelse for studerende og udenlandske medarbejdere. Vi tilbyder desuden FVU (Forberedende Voksenundervisning) - blandt andet gratis danskundervisning med A2B FVU-Start og FVU-læsning og matematik, engelsk og digitalt.  

A2B har et individuelt og jobrettet fokus, hvor målet er selvforsørgelse. Danskuddannelsen hos A2B indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. På første og andet modul lægger vi særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Vil du lære dansk på A2B Sprogcenter Fredericia, eller har du udenlandske medarbejdere på din virksomhed i Fredericia Kommune, som du gerne vil have på danskuddannelsen? Kontakt os på 30 92 42 52 og få flere oplysninger. 

Vi er prøveafholdende:

Du kan tilmelde dig prøve i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3, Indfødsret eller Medborgerskab ved at klikke her.

Prøver og karakterer:
I 2017 havde vi på sprogcenteret disse beståelsesprocenter:
Danskuddannelse 1: 100,0 pct. 
Danskuddannelse 2:  96,5 pct. 
Danskuddannelse 3:  100,0 pct. 

Og disse gennemsnitlige karakterer:
Danskuddannelse 1: 5,9
Danskuddannelse 2: 6,5 
Danskuddannelse 3: 6,5
Kilde: Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2017

Evalueringer:

Vi gennemfører to gange årligt en trivselsundersøgelse blandt alle kandidater.

Kontakt a2b sprogcenter FREDERICIA

A2B FVU i Fredericia Kommune

A2B tilbyder FVU (Forberedende Voksenundervisning) - blandt andet gratis danskundervisning med A2B FVU-Start og FVU-læsning og matematik, engelsk og digitalt. 

Vi tilbyder følgende FVU-undervisning i Fredericia Kommune:
• FVU-Start
• FVU-Læsning
• FVU-Matematik

Kontakt A2B på 30 92 42 52 for at høre nærmere. 

For at begynde på et FVU-hold hos A2B, skal du først til en test. Udfyld kontaktformularen herunder - så kontakter vi dig for at lave en aftale om en test.

Find flere FVU-kurser hos din lokale VUC her. 

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes

Jeg vil gerne kontaktes for at lave en aftale om FVU-test hos A2B Sprogcenter Fredericia

A2B Sprogcenter Fredericia

Adresse: Vendersgade 26 D
Postnr./By: 7000 Fredericia
Telefon: 30 92 42 52
P-nr.: 10 20 203 060

Kontakt:
Alice Jensen
Telefon: 24 88 48 03
Mail: alj@a2b.dk  

NEW IN DENMARK

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – contact Fredericia Kommune by phone number 72 10 70 00 to be enrolled for a danish course at A2B. Or send an e-mail to A2B to get further information.

Send an e-mail tO A2B

Kontoret på A2B Sprogcenter Fredericia er åbent:

Mandag: 8.00 – 19.30
Tirsdag: 8.00 – 16.00
Onsdag: 8.00 – 19.30

Torsdag: 8.00 – 16.00
Fredag: 8.00 – 15.30

Der er undervisning både dag og aften på sprogcenteret.

Vi holder ikke sommerferielukket.

Vil du tilmeldes danskuddannelsen hos A2B?

Kontakt Fredericia Kommune på 72 10 70 00

Depositum, deltagergebyr og klippekort

Velkommen til danskuddannelsen hos A2B. Vi er glade for, at du har valgt at gå til danskuddannelsen hos os. Herunder har vi samlet oplysninger om, hvordan du betaler depositum og deltagergebyr samt information om klippekortordningen.

Depositum

Du skal inden start på undervisningen betale et depositum på 1.250 kr. De 1.250 kr. betaler du på dette link. Når du møder op til undervisning, skal du medbringe kvittering på din indbetaling.

Deltagerbetaling

Der er et deltagergebyr på 2.000 kr. for hvert modul, du deltager i. Beløbet skal betales til dit A2B sprogcenter, før du kan starte på et nyt modul, og du skal medbringe kvitteringen første undervisningsgang.

Sådan betaler du

Du betaler både depositum og deltagergebyr hos A2B på dette link  Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum eller deltagerbetaling.

Klippekortordningen

En hel danskuddannelse er bygget op i op til seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Danskuddannelsen fungerer som en klippekortordning, hvor du tildeles klip. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt seks klip, som du kan bruge inden for fem år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du fem klip. For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har bestået modultesten. Det er A2Bs sprogcenter, der vurderer, hvornår du kan gå op til den test, der afslutter modulet, men ministeriet har fastsat grænser for, hvor lang tid du må bruge for at bestå et modul og dermed bruge et klip.

Har du spørgsmål?

Kontakt dit sprogcenter på  30 92 42 52, hvis du har spørgsmål til danskuddannelsen, betaling og støttemuligheder.

KLIK HER FOR BETALING AF DEPOSITUM OG/ELLER DELTAGERGEBYR
danskundervisning

- På virksomheder og uddannelsessteder

Dansk til udenlandske medarbejdere

Jobdansk er et tilbud til udenlandske medarbejdere og studerende om fleksibel danskundervisning, som foregår på vores sprogcenter tæt på jeres virksomhed eller hos jer. Vi har kurser dag, aften og weekend, så medarbejderen kan lære dansk i sin fritid.

På kurset underviser A2Bs konsulenter i dansk, og undervisningen er særligt tilrettelagt, så indholdet passer til virksomhedens, medarbejdernes og de studerendes behov.

Kontakt os på 30 92 42 52 for at høre mere om danskundervisning på jeres virksomhed. 

Læs mere om dansk på virksomheden her

ARTIKEL | Stil krav og vær forstående, når du ansætter en flygtning

Det kræver en indsats, men man får en dedikeret, loyal og dygtig medarbejder ud af det, fortæller en arbejdsgiver, der – efter at have haft en flygtning fra A2Bs aktiveringsforløb i Fredericia i praktik og løntilskudsjob – nu har fastansat ham.

undefined

Læs hele historien om waseem her