Deltagergebyr depositum og klippekort Betal for danskuddannelsen her

Depositum, deltagergebyr og klippekort

Velkommen til danskuddannelsen hos A2B. Vi er glade for, at du har valgt at gå til danskuddannelsen hos os. Herunder har vi samlet oplysninger om, hvordan du betaler depositum og deltagergebyr samt information om klippekortordningen.

Depositum

Du skal inden start på undervisningen betale et depositum på 1.250 kr. De 1.250 kr. betaler du på dette link. Når du møder op til undervisning, skal du medbringe kvittering på din indbetaling.

Deltagerbetaling

Der er et deltagergebyr på 2.000 kr. for hvert modul, du deltager i. Beløbet skal betales til dit A2B sprogcenter, før du kan starte på et nyt modul, og du skal medbringe kvitteringen første undervisningsgang.

Sådan betaler du

Du betaler både depositum og deltagergebyr hos A2B på dette link  Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum eller deltagerbetaling.

Klippekortordningen

En hel danskuddannelse er bygget op i op til seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Danskuddannelsen fungerer som en klippekortordning, hvor du tildeles klip. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt seks klip, som du kan bruge inden for fem år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du fem klip. For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har bestået modultesten. Det er A2Bs sprogcenter, der vurderer, hvornår du kan gå op til den test, der afslutter modulet, men ministeriet har fastsat grænser for, hvor lang tid du må bruge for at bestå et modul og dermed bruge et klip.

Har du spørgsmål?

Ring til dit lokale sprogcenter - find det her – hvis du har spørgsmål til deltagergebyr og depositum på danskuddannelsen.

Klik her for betaling af depositum og/eller deltagergebyr

Virksomheder kan søge støtte til medarbejdernes danskuddannelse

Arbejdsgivere og virksomheder har flere muligheder for at søge støtte til medarbejdernes danskuddannelse.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU er en uddannelsesstøtte for voksne, der efter- eller videreuddanner sig i arbejdstiden. Hvis jeres medarbejder deltager i danskuddannelsen og får undervisning i arbejdstiden, vil I kunne få løngodtgørelse for de timer, undervisningen varer, og I kan samtidig få gebyret på de 2.000 kr. pr. modul betalt via SVU.

Der er en række forhold, der skal være opfyldt for at modtage SVU - det handler blandt andet om, at medarbejderen:

  • Skal være i arbejde og have haft arbejde i de seneste 26 uger og være over 20 år.
  • Har en aftale med arbejdsgiver om at få fri til uddannelsen.
  • Ikke må få anden offentlig støtte.
  • Bor i Danmark.

På www.SVU.dk kan du finde mere information om SVU og søge om SVU – det er virksomheden, der skal søge på vegne af den enkelte medarbejder.

Støtte gennem kompetencefonde

Hvis I som virksomhed indbetaler til en kompetencefond, giver de fleste kompetencefonde mulighed for, at medarbejderen kan få refunderet sit gebyr for danskuddannelsen. Betingelserne er forskellige i de forskellige kompetencefonde, så tjek jeres kompetencefond for mulighederne og reglerne på jeres område.