THE NEXT ONLINE COURSE STARTS ON 24 JANUARY 2022

depositum og klippekort Betal depositum for danskuddannelsen her

Depositum og klippekort

Velkommen til danskuddannelsen hos A2B. Vi er glade for, at du har valgt at gå til danskuddannelsen hos os. Herunder har vi samlet oplysninger om, hvordan du betaler depositum, samt information om klippekortordningen.

Depositum

Du skal inden start på undervisningen betale et depositum på 2.000 kr. Du betaler ved at klikke på linket herunder. Når du møder op til undervisning, skal du medbringe kvittering på din indbetaling.

Sådan betaler du

Du betaler depositum hos A2B på linket herunder. Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum.

Tilbagebetaling af depositum

Det er kommunen, der beslutter, hvornår du kan få depositum retur. Reglerne er, at når du består et modul eller den afsluttende prøve inden for tidsfristerne (6 måneder for modul 1 og 2, 7 måneder for modul 3, 8 måneder for modul 4 og 9 måneder for modul 5 og 6), får du dit depositum retur. Hvis du stopper danskuddannelsen, herunder f.eks. på grund af udrejse af Danmark, uden at have bestået et modul inden for tidsfristen, eller består modultesten efter tidsfristen, får du ikke dit depositum retur. Ring til os eller mød op i sprogcenterets åbningstid for at aftale nærmere om tilbagebetaling af depositum.

Klippekortordningen

En hel danskuddannelse er bygget op i op til seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Danskuddannelsen fungerer som en klippekortordning, hvor du tildeles klip. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt seks klip, som du kan bruge inden for fem år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du fem klip. For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har bestået modultesten. Det er A2Bs sprogcenter, der vurderer, hvornår du kan gå op til den test, der afslutter modulet, men ministeriet har fastsat grænser for, hvor lang tid du må bruge for at bestå et modul og dermed bruge et klip.

Har du spørgsmål?

Ring til dit lokale sprogcenter - find det her – hvis du har spørgsmål til deltagergebyr og depositum på danskuddannelsen.

Klik her for betaling af depositum

How to pay deposit

We are glad that you chose A2B, and we look forward to teaching you Danish. Here you find further information about deposit, and the voucher system.

Deposit
As staff or spouse, you are to pay a deposit of 2,000 DKK before starting the Danish Language Course. You are to bring the receipt for the payment when you start classes.

 

 

Click above on "KLIK HER FOR BETALING AF DEPOSITUM" to pay. 

Virksomheder kan søge støtte til medarbejdernes danskuddannelse

Arbejdsgivere og virksomheder har flere muligheder for at søge støtte til medarbejdernes danskuddannelse.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU er en uddannelsesstøtte for voksne, der efter- eller videreuddanner sig i arbejdstiden. Hvis jeres medarbejder deltager i danskuddannelsen og får undervisning i arbejdstiden, vil I kunne få løngodtgørelse for de timer, undervisningen varer.

Der er en række forhold, der skal være opfyldt for at modtage SVU - det handler blandt andet om, at medarbejderen:

  • Skal være i arbejde og have haft arbejde i de seneste 26 uger og være over 20 år.
  • Har en aftale med arbejdsgiver om at få fri til uddannelsen.
  • Ikke må få anden offentlig støtte.
  • Bor i Danmark.

På www.SVU.dk kan du finde mere information om SVU og søge om SVU – det er virksomheden, der skal søge på vegne af den enkelte medarbejder.

 

Contact | Kontakt

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig | Write a message and we will get back to you