Deltagergebyr Betal for danskuddannelsen her

Arbejdstagere, medfølgende ægtefæller og studerende, der går på danskuddannelsen, skal betale 2.000 kr. pr. modul for at følge uddannelsen. Tidligere var danskuddannelsen gratis, men loven om deltagerbetaling for denne målgruppe trådte i kraft den 1. juli 2018.

Sådan betaler du

Når du tilmelder dig danskuddannelsen hos A2B, får du sammen med visitationsbrevet informationer om, hvordan du betaler det første deltagergebyr – det gør du ved at klikke dig ind på dette link og vælge dit sprogcenter. Du skal medbringe kvitteringen for det betalte deltagergebyr til visitationssamtalen.

Når du efterfølgende består en modultest og fortsætter videre til næste modul, skal du igen klikke dig ind på ovenstående link og betale deltagergebyret på 2.000 kr. Her skal du også medbringe kvitteringen til første undervisning.

Det er ikke muligt at begynde på et modul uden at have betalt deltagergebyret.  

Har du spørgsmål?

Ring til dit lokale sprogcenter - find det her – hvis du har spørgsmål til deltagergebyr på danskuddannelsen.

Klik her for betaling

Virksomheder kan søge støtte til medarbejdernes danskuddannelse

Arbejdsgivere og virksomheder har flere muligheder for at søge støtte til medarbejdernes danskuddannelse.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU er en uddannelsesstøtte for voksne, der efter- eller videreuddanner sig i arbejdstiden. Hvis jeres medarbejder deltager i danskuddannelsen og får undervisning i arbejdstiden, vil I kunne få løngodtgørelse for de timer, undervisningen varer, og I kan samtidig få gebyret på de 2.000 kr. pr. modul betalt via SVU.

Der er en række forhold, der skal være opfyldt for at modtage SVU - det handler blandt andet om, at medarbejderen:

  • Skal være i arbejde og have haft arbejde i de seneste 26 uger og være over 20 år.
  • Har en aftale med arbejdsgiver om at få fri til uddannelsen.
  • Ikke må få anden offentlig støtte.
  • Bor i Danmark.

På www.SVU.dk kan du finde mere information om SVU og søge om SVU – det er virksomheden, der skal søge på vegne af den enkelte medarbejder.

Støtte gennem kompetencefonde

Hvis I som virksomhed indbetaler til en kompetencefond, giver de fleste kompetencefonde mulighed for, at medarbejderen kan få refunderet sit gebyr for danskuddannelsen. Betingelserne er forskellige i de forskellige kompetencefonde, så tjek jeres kompetencefond for mulighederne og reglerne på jeres område.