Lær dansk målrettet og effektivt hos A2B Danskuddannelse 1, 2 og 3 hos A2B

Gratis danskundervisning hos A2B

Vil du gerne lære det danske sprog gratis? Og ønsker du at få danskundervisning af høj kvalitet?

Hos A2B kan du lære dansk gratis på Danskuddannelsen, som er det officielle danskkursus, der bliver tilbudt til internationale borgere i Danmark. Danskuddannelsen er gratis, når du har en henvisning til danskuddannelsen fra den kommune, du bor i.

Udfyld formularen herunder. Så tager vi kontakt til dig og hjælper dig med at finde det bedste danskkursus.

Vil du begynde at lære dansk?

Udfyld formularen, og vi kontakter dig for at aftale detaljerne

Hvem kan få gratis danskundervisning?

Du kan sandsynligvis få en henvisning til et gratis danskkursus, hvis du har boet i Danmark i mindre end 5 år og passer ind i målgruppen for danskuddannelse, som er beskrevet som voksne udlændinge i Danmark, der er fyldt 18 år og:

 • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen

Eller:

 • har fast ophold efter EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Vi hjælper med at vurdere, hvilket niveau, du skal begynde på

Måske har du allerede en henvisning til danskuddannelse i din e-Boks - hvis ikke, kan vi hjælpe med at kontakte din kommune for at få henvisningen. Herefter skal du til en visitationssamtale (den kan også foregå online), hvor dine sproglige og øvrige kompetencer bliver nøje afdækket. 

Herefter bliver du sat på en danskuddannelse og et hold, som passer til dit niveau, og du kan begynde at lære det danske sprog gratis. 

Hvor lang tid tager det at lære dansk?

Hvor lang tid, det tager at gennemføre danskuddannelsen, er forskelligt fra person til person - der er altså ikke en fast periode, du skal gå på danskuddannelsen. Det afhænger fx af, om du har prøvet at lære et sprog før, hvilken danskuddannelse du går på, hvor hurtig du er til at lære og dermed gennemføre modulerne, og hvor meget tid du bruger på at lære dansk. 

Hvor kan jeg gå på sprogskole?

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, skal du gå på den gratis danskuddannelse i den kommune, du bor i  - med mindre du har en særlig aftale med din kommune.

Hvis du er i Danmark for at studere eller arbejde og har ret til at få en henvisning fra din kommune, kan du vælge at gå på gratis danskuddannelse hos A2B - uanset hvilken kommune, du bor i. Du kan enten gå på et af vores sprogcentre (Se i hvilke kommuner, A2B har sprogcentre her) eller følge vores danskuddannelse 100 pct. online, så det bliver nemt og fleksibelt for dig at lære dansk. 

Husk, at hvis du arbejder eller studerer i Danmark, skal du betale et refunderbart depositum på 2.000 kr. for at deltage. Udfyld formularen herover, ring på +45 70 26 61 00 eller klik på linket her og send os en mail - så kontakter vi dig for at finde ud af, hvordan du kan begynde på danskuddannelsen hos A2B.

send en mail til a2b's koordinator

Fakta om danskuddannelsen

Den gratis danskuddannelsen for voksne udlændinge er opdelt i tre niveauer: 

Danskuddannelse 1

er for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Målet for undervisningen er grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse-/skrivefærdigheder med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked og som borger i det danske samfund. Der er fem modultest på Danskuddannelse 1, og det sjette modul afsluttes med “Prøve i Dansk 1”.

Danskuddannelse 2 

er for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet for undervisningen er at forstå, tale og læse dansk med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, i efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund. Der er fem modultest på Danskuddannelse 2, og det sjette modul afsluttes med “Prøve i Dansk 2”.

Danskuddannelse 3 

er for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet for Danskuddannelse 3 er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund. Der er fire modultest på Danskuddannelse 3, og det femte modul afsluttes med “Prøve i Dansk 3”. Derefter kan man fortsætte på Studieprøven, som er det højeste niveau, og som kræves for at studere på et dansk universitet.

Du skal gennemføre en række moduler

Danskuddannelse er opdelt i moduler - Danskuddannelse 1 og 2 består af 6 moduler, og Danskuddannelse 3 består af 5 moduler, hvorefter man efter aftale med kommunen kan fortsætte på studieprøven, som er krævet for at studere på et dansk universitet. 

For at fortsætte fra et modul til det næste, skal du bestå en modultest på sprogcenteret (online-kandidater kan vælge mellem disse steder). Det sidste modul afsluttes med en prøve (eksamen).

På Danskuddannelse 1 skal du gennem fem modultest og en afsluttende prøve, på Danskuddannelse 2 skal du gennem fem modultest og en afsluttende prøve og på Danskuddannelse 3 skal du gennem fire modultest og en afsluttende prøve.

Det er din sprogkonsulent/lærer, der bestemmer, hvornår du har lært nok til at gå til modultest og gå til den afsluttende prøve. 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har ret til gratis danskuddannelse?

Det er kommunen, du bor i, der bestemmer, om du har ret til gratis danskuddannelse. Hvis du ikke har ret til en gratis danskuddannelse, kan du følge danskuddannelsen hos A2B som selvbetalende, eller du kan lære dansk ved fx at deltage i vores Online dansk selvstudie kursus eller ved at følge vores begynderkursus i dansk

A2B står klar til at hjælpe med at finde den rigtige undervisning til dig. 

Kontakt A2B's kursuskoordinator på +45 70 26 61 00 eller ved at klikke på linket herunder for at høre mere om mulighederne for dig.

send an email to A2b's coordinator

Til kommuner: Vi tilbyder særlige forløb efter behov

I samarbejde med kommunerne tilbyder vi som en del af danskuddannelsen særlig forløb på vores sprogcentre. Det kan f.eks. være:

 • Brancherettede forløb med faglig og sproglig opkvalificering, særligt rettet mod mangelbrancher i kommunen
 • Dansk på virksomheden - målrettet danskundervisning for internationale medarbejdere for at sikre fastholdelse af arbejdskraft
 • It-opkvalificering for kandidater med lave It-kundskaber
 • Ungehold - særlige hold for fx 18-25-årige, som foregår i et ungemiljø
 • Barselshold - tilbud til forældre på barselsorlov for at sikre, at de holder fast i det danske, de har lært, selv om de er væk fra danskuddannelsen
Kontakt os for at høre mere

Danskuddannelse på virksomheden til internationale medarbejdere

A2B tilbyder ambitiøse, målrettede og effektive danskkurser, der er designet til internationale medarbejderes behov. Kurserne tager udgangspunkt i medarbejdernes job, arbejdsdag og hverdagsliv i Danmark, og fokus er både på at lære dansk og på at lære alle de uskrevne regler og normer, som danskerne lever efter. Vi kan blandt andet tilbyde internationale medarbejdere gratis danskundervisning på vores danskuddannelse online, hvis de har en henvisning til danskuddannelse. 

A2B har flere end 10 års erfaring i at undervise udlændinge i dansk, og vi kan sammensætte et danskkursus, der passer præcis til jeres virksomheds behov.

læs mere om dansk på virksomheden

Fem steps - Sådan kommer du i gang med at lære dansk gratis hos A2B som studerende eller arbejdstager:

 1. Kontakt A2B om, hvornår du kan begynde på danskuddannelsen enten online eller på vores sprogcenter
 2. Kontakt kommunen for at høre, om du har en henvisning til gratis danskuddannelse - eller bed vores koordinator om at hjælpe med at undersøge det for dig
 3. Kom til en visitationssamtale hos A2B, hvorefter du bliver indplaceret på det korrekte danskuddannelsesniveau og hold
 4. Betal det refunderbare depositum på 2.000 kr.  
 5. Begynd på danskuddannelsen

 

FAQ's om danskuddannelsen

Q: Hvem har ret til gratis danskundervisning?

A: Som international medarbejder eller studerende, der bor i Danmark, har du ret til op til 5 års danskundervisning gratis, hvis du har en henvisning fra kommunen. Din lokale kommune udsteder henvisningen for at få danskuddannelsen gratis - derfor skal du have en henvisning fra kommunen, inden du starter undervisningen. Vores koordinator eller Dit lokale sprogcenter kan hjælpe dig i processen med at kontakte kommunen.

Q: Hvor kan jeg lære dansk gratis?

A: Som international medarbejder eller studerende, der bor i Danmark, har du ret til frit at vælge, hvilken sprogskole du vil gå på. Den lokale kommune har sørget for en lokal sprogskole, men ønsker du at vælge en anden skole - fx tættere på dit job eller 100 procent online, har du frit valg.

Q: Er danskkurser gratis?

A: Danskkurser under danskuddannelsen er gratis, hvis du har en henvisning fra kommunen, som du bor i. Du skal betale et depositum på 2.000 kr., som bliver returneret, når du består modulerne inden for en given tidsramme.  

Q: Hvor lang tid tager det at bestå danskuddannelsen?

A: Der er ikke en fast defineret tidsramme for at gennemføre danskuddannelsen - det afhænger af din egen indsats og progression. En danskuddannelse består af op til seks moduler, og du skal bestå en modultesten for at kunne fortsætte til det næste modul. Modultest gennemføres på sprogcentret, og din lærer bestemmer, hvornår du er klar til at tage den næste modultest. 

Det afsluttende modul på kurset afsluttes med en afsluttende eksamen (Prøve i Dansk 1, 2 eller 3), som afholdes i maj/juni og november/december hvert år. Du og din lærer bestemmer, hvornår du er klar til at gå til den afsluttende eksamen.

Q: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har ret til gratis danskundervisning og gerne vil lære det danske sprog?

A: Hvis du vil følge danskuddannelsen og selv vil betale for at deltage, er dette naturligvis muligt - du aftaler nærmere om din deltagelse ved at kontakte A2B's kursuskoordinator ved at klikke på linket herunder.

send en mail til a2b's kursuskoordinator
Kontakt

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig