Lær dansk målrettet og effektivt hos A2B Danskuddannelse 1, 2 og 3 hos A2B

Her kan du læse mere om Danskuddannelsen hos A2B. Danskuddannelsen er ministeriets officielle danskkursus, som tilbydes til voksne udlændinge i Danmark, der er fyldt 18 år og:

 1. har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
 2. har fast ophold efter EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Tre danskuddannelser

Danskuddannelsen for voksne udlændinge er opdelt i tre niveauer: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.

 • Danskuddannelse 1 er for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Målet for undervisningen er grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse-/skrivefærdigheder med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked og som borger i det danske samfund. Danskuddannelse 1 afsluttes med Prøve i Dansk 1.
 • Danskuddannelse 2 er for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet for undervisningen er at forstå, tale og læse dansk med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, i efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund. Danskuddannelse 2 afsluttes med Prøve i Dansk 2.
 • Danskuddannelse 3 er for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet for Danskuddannelse 3 er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund. Danskuddannelse 3 afsluttes med Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven, som er det højeste niveau, og som kræves for at studere på et dansk universitet.

Som ny kursist indleder man danskuddannelsen med at komme til en visitationssamtale, hvor kursistens sproglige og øvrige kompetencer bliver nøje afdækket. Herefter bliver det besluttet, hvilken danskuddannelse den enkelte skal begynde på. 

Tilmeld dig

Udfyld formularen, og vi kontakter dig for at aftale detaljerne

Danskuddannelsen hos A2B

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, skal du gå til gratis danskuddannelse i den kommune, du bor i - A2B har sprogskoler i de her kommuner - med mindre du har en særlig aftale med din kommune.

Hvis du er i Danmark for at studere eller arbejde og har ret til at få en henvisning fra din kommune, kan du vælge at gå på gratis danskuddannelse hos A2B - uanset hvilken kommune, du bor i. Du kan enten gå på et af vores sprogcentre eller følge vores danskuddannelse 100 pct. online, så det bliver nemt og fleksibelt at lære dansk. Husk, at hvis du arbejder eller studerer i Danmark, skal du betale et refunderbart depositum på 2.000 kr. for at deltage. 

Udfyld formularen herunder, ring på +45 70 26 61 00 eller klik på linket her og send os en mail - så kontakter vi dig for at finde ud af, hvordan du kan begynde på danskuddannelsen hos A2B. 

send en mail til a2b's koordinator

Danskuddannelsen er opdelt i moduler

Hver danskuddannelse er opdelt i moduler - Danskuddannelse 1 og 2 består af 6 moduler, og Danskuddannelse 3 består af 5 moduler, hvorefter man kan vælge at fortsætte på studieprøven, som er krævet for at studere på et dansk universitet. 

For at fortsætte fra et modul til det næste, skal du bestå en modultest på sprogcenteret (online-kandidater kan vælge mellem disse steder). Det sidste modul afsluttes med en prøve (eksamen). 

Der er ingen tidsramme for, hvor lang tid et modul tager, det er din underviser, der beslutter, hvornår du er klar til at gå til modultest og gå til den afsluttende prøve. 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har ret til gratis danskuddannelse?

Hvis du ikke har ret til gratis danskuddannelse - det er kommunen, du bor i, der bestemmer, om du har det - kan du følge danskuddannelse hos A2B som selvbetalende, eller du kan lære dansk ved fx at følge vores Online dansk selvstudie kursus eller ved at følge vores begynderkursus i dansk

Kontakt A2B's kursuskoordinator på +45 70 26 61 00 eller ved at klikke på linket herunder for at høre mere om mulighederne for dig. 

send an email to A2b's coordinator

Til kommuner: Vi tilbyder særlige forløb efter behov

I samarbejde med kommunerne tilbyder vi som en del af danskuddannelsen særlig forløb på vores sprogcentre. Det kan f.eks. være:

 • Brancherettede for løb med faglig og sproglig opkvalificering, særligt rettet mod mangelbrancher i kommunen
 • Dansk på virksomheden - målrettet danskundervisning for internationale medarbejdere for at sikre fastholdelse af arbejdskraft
 • It-opkvalificering for kandidater med lave It-kundskaber
 • Ungehold - særlige hold for fx 18-25-årige, som foregår i et ungemiljø
 • Barselshold - tilbud til forældre på barselsorlov for at sikre, at der ikke sker sproglig regression under fraværet
Kontakt os for at høre mere

Danskuddannelse på virksomheden til internationale medarbejdere

A2Bs tilbyder ambitiøse, målrettede og effektive danskkurser, der er designet til internationale medarbejderes behov. Kurserne tager udgangspunkt i medarbejdernes job, arbejdsdag og hverdagsliv i Danmark, og fokus er både på at lære dansk og på at lære alle de uskrevne regler og normer, som danskerne lever efter.

A2B har flere end 10 års erfaring i at undervise udlændinge i dansk, og vi kan sammensætte et danskkursus, der passer præcis til jeres behov.

læs mere om dansk på virksomheden

Fem steps - Sådan kommer du i gang med danskuddannelsen hos A2B som studerende eller arbejdstager:

 1. Kontakt A2B om, hvornår du kan begynde på danskuddannelsen enten online eller på vores sprogcenter
 2. Kontakt kommunen for at høre, om du har en henvisning til gratis danskuddannelse - eller bed vores koordinator om at undersøge det for dig
 3. Kom til en visitationssamtale hos A2B, hvorefter du bliver indplaceret på danskuddannelse og hold
 4. Betal det refunderbare depositum på 2.000 kr.  
 5. Begynd på danskuddannelsen

 

FAQ's om danskuddannelsen

Q: Hvem har ret til gratis danskuddannelse?

A: Som international medarbejder eller studerende, der bor i Danmark, har du ret til op til 5 års danskundervisning gratis, hvis du har en henvisning fra kommunen. Din lokale kommune udsteder henvisningen for at få danskuddannelsen gratis - derfor skal du have en henvisning fra kommunen, inden du starter undervisningen. Vores koordinator eller Dit lokale sprogcenter kan hjælpe dig i processen med at kontakte kommunen.

Q: Hvor kan jeg følge den gratis danskuddannelse henne?

A: Som international medarbejder eller studerende, der bor i Danmark, har du ret til frit at vælge, hvilken sprogskole du vil gå på. Den lokale kommune har sørget for en lokal sprogskole, men ønsker du at vælge en anden skole - fx tættere på dit job eller 100 procent online, har du frit valg.

Q: Er danskkurser gratis?

A: Danskkurser under danskuddannelsen er gratis, hvis du har en henvisning fra kommunen, som du bor i. Du skal betale et depositum på 2.000 kr., som bliver returneret, når du består modulerne inden for en given tidsramme.  

Q: Hvor lang tid tager det at bestå danskuddannelsen?
A: Der er ikke en fast defineret tidsramme for at gennemføre danskuddannelsen - det afhænger af egen indsats og progression. En danskuddannelse består af op til seks moduler, og du skal bestå testen for et modul for at komme videre til det næste. Modultestene gennemføres på sprogcentret, og din lærer bestemmer, hvornår du er klar til at tage den næste modultest. Det afsluttende modul på kurset afsluttes med en afsluttende eksamen (Prøve i Dansk 1, 2 eller 3), som afholdes i maj/juni og november/december hvert år. Du og din lærer bestemmer, hvornår du er klar til at gå til den afsluttende eksamen.

Q: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har ret til gratis danskuddannelse og derfor ikke kan få en henvisning fra kommunen?
Hvis du vil følge danskuddannelsen og selv vil betale for at deltage, er dette naturligvis muligt - du aftaler nærmere om din deltagelse ved at kontakte A2Bs kursuskoordinator ved at klikke på linket herunder.

send en mail til a2b's kursuskoordinator
Kontakt

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig