Målet med Danskuddannelsen er et job Danskuddannelse 1, 2 og 3

A2B's danskuddannelse til voksne udlændinge lever op til alle Udlændinge- og Integrationsministeriets krav, og derudover flytter vi - gennem erhvervsrettet fokus, praktikforløb og samarbejde med lokale virksomheder - kandidaterne mod et job eller en uddannelse. Parallelt med danskuddannelsen tilbyder vi også aktiveringsforløb for kandidaterne på danskuddannelsen og tilbyder dermed en samlet indsats for målgruppen

De tre danskuddannelser

A2B tilbyder på alle vores sprogcentre de tre danskuddannelser DU1, DU2 og DU3. DU1 og DU2 er opdelt i seks moduler, mens DU3 typisk afsluttes med eksamen efter modul 5.

Målet med danskuddannelsen hos A2B er at flytte borgerne mod et job eller en uddannelse i Danmark, så de kan blive selvforsørgende. Derfor har vi udviklet vores eget erhvervsrettede undervisningsmateriale til danskuddannelserne, og i løbet af uddannelsen har vi hele tiden et individuelt fokus på den enkelte kandidats jobmuligheder og ønsker i forhold til behovet for arbejdskraft i lokalområdet.

Erhvervsrettet fokus

Vi har et konstant erhvervsrettet fokus, hvor målet er at flytte de nydanske borgere mod arbejde eller uddannelse og dermed gøre dem selvforsørgende i Danmark. Vi har også et mål om at sikre, at de nye borgere føler og tager et aktivt medborgerskab ved at præsentere dem for de muligheder, der er som borgere i Danmark, og for hvordan de selv kan være en aktiv deltager.

Med de tre fokusområder - sprog, selvforsørgelse og medborgerskab - sikrer vi med vores danskundervisning de bedste resultater for både kandidaten, kommunen og samfundet.

Kursister med særlige behov

A2B kan efter aftale med jobcentret tilbyde særlige forløb for kursister med særlige behov. Vi opretter efter behov særskilte hold til kandidater med særlige udfordringer, og det kan f.eks. være et mindre hold for at skabe et trygt læringsrum, hvor kandidaten kan være, indtil denne er klar til at indgå på et ordinært hold. 

Differentiering og individuel tilgang

For A2B er det vigtigt at se på den enkelte kandidats muligheder og ressourcer for at sikre hurtigst mulig progression for den enkelte – og dermed en kortere vej til bestået danskuddannelse og til at blive selvforsørgende. Og for at sikre den høje motivation og hurtigst mulig progression er undervisningsdifferentiering central på A2Bs sprogcentre.

Differentieringen foregår dagligt ved, at der er aktiviteter, hvor vi grupperer kandidater efter niveau og dermed stiller varierede krav. Undervisningen varieres mellem mundtlige og skriftlige opgaver, mellem klasseundervisning, gruppearbejde, to-og-to-aktiviteter og individuel vejledning, og den tilrettelægges i vidt omfang med afsæt i Cooperative Learning – en undervisningsform, der via strukturerede samarbejder skaber dynamik i undervisningslokalet. Udgangspunktet er, at alle kandidater skal lære og engageres samtidig, og at alle skal have lige muligheder for at deltage i undervisningen.

Kontakt os for at høre mere om A2Bs danskuddannelse. 

mød en konsulent

En varieret hverdag som sprogkonsulent

Som sprogkonsulent i A2B er ingen dage ens, fortæller sprogkonsulent i A2B Steffen Berg Bendtsen.

Vi er prøveafholdende

På flere af vores sprogcentre er vi prøveafholdende i Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3, Indfødsret og Medborgerskab.

link til prøvetilmelding

Her er vi

Vi har hovedkontor i Århus, og derudover har vi egne undervisnings- og rådgivningslokaler i de kommuner, vi samarbejder med.

find dit lokale a2b-center her

Aktivering for nyankomne

A2B tilbyder aktivering, som foregår parallelt med danskuddannelsen. Målet er at give kandidaterne en hurtig kontakt med det danske arbejdsmarked.

aktivering for nyankomne

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

A2Bs nyhedsbrev udkommer cirka seks gange om året og indeholder nyheder, cases og aktuelle tilbud. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.