På A2Bs sprogcenter i Fredericia tilbyder vi danskuddannelsen til voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet dansk. 

Vi gennemfører hvert år en kandidattilfredshedsundersøgelse, og vi støtter op om kandidaternes etablering af et kandidatråd. 

Faglig og pædagogisk ansvarlig: Henrik Christensen, 27 61 16 22, hench@a2b.dk