Velkommen til A2Bs sprogcenter i Hjørring

På A2Bs sprogcenter i Hjørring tilbyder vi danskuddannelsen til voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet dansk. 

Vi gennemfører hvert år en kandidattilfredshedsundersøgelse, og vi støtter op om kandidaternes etablering af et kandidatråd.

Adresse: Strømgade 6 

Postnr./By: 9800 Hjørring

Telefon: 82 10 00 77

 

P-nr.: 1018078178

 

Kontakt:
Inge Nielsen
Telefon: 27 61 16 74
Email: ingni@a2b.dk

Centeret er åbent:

Mandag: 8-16

Tirsdag: 8-19.30

Onsdag: 8-16

Torsdag: 8-19.30

Fredag: 8-15.30

Vil du tilmeldes?

Kontakt Hjørring Kommune på 72 33 33 33

Prøveresultater

Ved prøvetermin xxxx var xx tilmeldt eksamen. Beståelsesprocenten var xx %

Karaktergennemsnittet var xx.

Seneste kandidatevaluering

Den seneste kandidatevaluering blev gennemført i xxxx måned 201x. Her viste resultaterne bl.a., at XX pct var tilfredse eller meget tilfredse med xxx

Kursistråd

På sprogcenteret er der etableret et kursistråd/kandidatråd, hvor medlemmerne bl.a. taler om kandidatevalueringerne, undervisningen og andre forhold. A2B støtter aktivt op om kursistrådet og stiller lokaler og materialer til rådighed, ligesom A2Bs konsulenter er i løbende dialog med kursistrådet.

Bestod eksamen ved seneste prøvetermin