aktivering parallelt med danskuddannelsen Aktivering for nyankomne

Flygtninge og indvandrere skal hurtigere i arbejde, lyder det politiske budskab i integrationsdebatten i Danmark. Og det er også A2Bs erfaring fra vores sprogcentre og aktiveringsforløb for ledige, at de nyankomne har stor lyst til at finde et job og tjene deres egne penge i Danmark. Derfor tilbyder A2B et  aktiveringsforløb for nyankomne integrationslovsborgere. Vores fokus på forløbet er en tidlig indsats, hvor de nye borgere hurtigt efter deres ankomst til Danmark stifter bekendtskab med det danske arbejdsmarked og prøver at være på en arbejdsplads. Og målet med forløbet er, at kandidaterne kommer i job eller uddannelse og bliver selvforsørgende. 

Undervisning og personlig rådgivning

Forløbet ”Opkvalificering til selvforsørgelse” foregår parallelt med, at kandidaterne går på danskuddannelsen for voksne udlændinge

A2Bs aktiveringsforløb har hovedoverskrifterne:

  • Personlig og faglig afklaring
  • Brancheundervisning
  • Praktikforberedelse og matchning
  • Praktik med praktikmanagement

Den personlige og faglige afklaring handler om – men udgangspunkt i oplysningerne fra visitationsskemaet – at kandidaten gennem undervisning og personlig coaching skaber et præcist og opdateret billede af sine faglige, personlige og sociale kompetencer og erfaringer i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet. A2B udfordrer kandidatens lyst og vilje til at finde relevante åbninger og muligheder på arbejdsmarkedet, og vi sammenholder kandidatens ønsker med det aktuelle behov for arbejdskraft, og hvad der sprogligt og fagligt er realistisk.

Brancheundervisningen foregår ud fra A2Bs Branche-Match materialer, hvor der er fokus på at præsentere brancher og erhverv i Danmark og fortælle om krav og muligheder i de erhverv. Vi underviser ud fra følgende branchepakker, der er specifikt målrettet de konkrete brancher:

Fabrik og Produktion
Lager
Gartneri
Landbrug
Rengøring
Turisme
Kontor og administration
IT
Uddannelse

Praktikforberedelse og matchning handler om at finde den rette praktikplads til den rette kandidat. A2B har et gennemtestet koncept for kvalitetsmatchning, hvor vi har en meget individuel tilgang, og ud fra en grundig afdækning matcher praktikken ud fra den enkeltes forudsætninger, og hvad der er muligt og realistisk. Vi opstiller mål for praktiktiden og følger løbende op på, hvordan kandidatens proces er i forhold til at nå målene.

I praktikken opnår kandidaten kendskab til det danske arbejdsmarked, dansk arbejdspladskultur og de skrevne og uskrevne regler. A2B etablerer derfor praktikken med fokus på, at kandidaten skal introduceres til arbejdsopgaver, arbejdsprocesser og øvrige aspekter, der har betydning for, at kandidaten får et indtryk af vilkårene på en dansk arbejdsplads. Det er A2Bs erfaring, at det er nødvendigt for en succesfuld praktik, at kandidaterne får hjælp og støtte fra A2Bs konsulenter gennem praktikken. A2B har et koncept for praktikmanagement, der sikrer, at A2Bs konsulent har en tæt kontakt til kandidaten og praktikvirksomheden i praktikken. A2Bs konsulenter rådgiver bl.a. kandidaten i forhold til sproglige og kulturelle udfordringer, og A2B afholder også møder med kandidat og nøglepersoner på virksomheden.

 

 

 

Mere om aktivering for nyankomne

Kontakt os, hvis du vil høre mer om aktivering af nyankomne flygtninge og indvandrere, og vi vender tilbage til dig

Mød en praktikvirksomhed

"Der går helt sport i integrationen"

Bjergby Brugsforening havde en A2B-kandidat i praktik to dage om ugen, sideløbende med at han følger danskuddannelsen hos A2B i Hjørring.

læs om brugsens oplevelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

A2Bs nyhedsbrev udkommer cirka seks gange om året og indeholder nyheder, cases og aktuelle tilbud. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.