Eksamenskandidater Studiejob er en fremtidssikring

Et job ved siden af studierne har betydning for CV’et, og for A2Bs kandidater på danskuddannelsen er det også med til at fastholde deres tilknytning til det danske arbejdsmarked, udvide deres kendskab til dansk jobkultur og skabe et fremtidigt netværk. Derfor har A2B etableret et opfølgende kursus for de af vores kandidater, der netop har afsluttet danskuddannelsen og som står over for at skulle begynde på VUC efter nytår.

”I princippet er de selvforsørgende, når de begynder på VUC, fordi langt de fleste vil kunne få SU. Men for vores kandidater er det samtidigt vigtigt at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kommer dem til gode, når de er færdige på studiet,” forklarer Marie Steiness, som er centerkoordinator hos A2B i Aarhus.

På kurset er der et særligt fokus på at være opsøgende og tage personlig kontakt til relevante virksomheder.

”Danske unge får ofte studiejob gennem netværk, men det netværk har vores kandidater ikke. Derfor opfordrer vi dem til at gå ud med CV’et til butikker og restauranter, vise hvem de er og samtidig holde øjnene åbne – mange studiejobs bliver aldrig slået op, men annonceres tit på en seddel i et butiksvindue,” forklarer hun.

I alt har 25 kandidater på A2Bs danskuddannelse i Aarhus afsluttet eksamen i december. Ud af dem er 17 godt på vej på VUC. Langt de fleste har søgt ind på FVU (forberedende voksenundervisning) og på AVU (almen voksenuddannelse) for at etablere et fundament til at kunne videreuddanne sig i Danmark.

Fire kandidater har indtil nu fået et studiejob.