Praktikaftale På vej mod praktik

Munck Gruppen besluttede allerede for et år siden at igangsætte praktikforløb, der støtter flygtninges integration på arbejdsmarkedet. Nu har A2B og Munck Gruppen indgået samarbejde om landssækkende praktikaftaler for vores kandidater

 Aftalen åbner mulighed for, at A2Bs integrationskandidater kan få praktikforløb inden for bygge- og anlægsbranchen i funktioner, der både kan være faglærte og ufaglærte. Munck Gruppen varetager fx store entreprenøropgaver, asfaltering, brolægning, renovering af forsyningsledninger, havnebygning og ingeniøropgaver i ind- og udland.

 ”Vi gjorde i forvejen en indsats for andre grupper i samfundet, som har brug for en ekstra indsats for at komme i job, så det var naturligt for os og en del af vores CSR-strategi også at give plads til flygtninge,” siger Jette Madsen, HR-chef i Munck Gruppen.

 CSR-indsatsen har en dobbelt funktion. På den ene side vil virksomheden gerne påtage sig et samfundsansvar, på den anden side er Munck Gruppen hele tiden på udkig efter nye kvalificerede medarbejdere – både de faglærte og de ufaglærte.

 ”Vores behov for arbejdskraft er stort, så praktikforløb er en rigtig god mulighed for både os og praktikanterne at se hinanden an,” forklarer hun.

For A2B er de landsdækkende praktikaftaler rigtig vigtige for, at vi kan sikre kandidaterne og kommunerne den kombinationsindsats af sprog og aktivering/ opkvalificering, som i sidste ende skal føre til selvforsørgelse. Tidligere på året har A2B indgået lignende aftaler med XL-BYG og Comwell Hotels.