Alle skal med op Nyt samarbejde om jobrettet indsats til handicappede

A2B har gennem en årrække samarbejdet med Open College Network (OCN). I 2019 udvider vi samarbejdet og skyder det i gang med to spændende seminarer for fagpersoner i begyndelsen af året, som sætter fokus på en styrket jobrettet indsats for mennesker med handicap.

Ifølge de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet er det kun hver tredje person med et større handicap som er i job. Det på trods af, at konjunkturerne generelt er gunstige, og erhvervslivet efterspørger arbejdskraft.

Undersøgelser på området peger også på, at de to væsentligste årsager til, at mennesker med handicap har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet er, at arbejdsgiverne er tilbageholdne med at ansætte personer med handicap, og at de danske jobcentre mangler grundlæggende ekspertise i at hjælpe målgruppen.

Det handler således om at få skabt det gode match mellem personen med handicap og virksomheden og få skabt et koncept for dette, som kan anvendes operationelt i den jobrettede indsats til målgruppen.

”Vi kombinerer erfaringer fra to vigtige indsatsområder i vores samarbejde. OCN har viden og ekspertise på handicapområdet, mens vi har viden og ekspertise fra beskæftigelsesområdet,” siger Inge Sørensen, som er direktør i A2B.

OCN og A2B inviterer til gratis fagseminar "Mennesker med handicap - ressourcer på arbejdsmarkedet" i henholdsvis Aarhus torsdag den 28. februar og i København torsdag den 14. marts.

Find det fulde program her 

Læs mere om Open College Network (OCN)