Ny ungeindsats Tværfaglig indsats for unge uledsagede flygtninge

En høj grad af tværfaglighed, et solidt kendskab til alle aspekter af målgruppen og en vilje til at arbejde sammen på tværs af faglighed, er hele omdrejningspunktet for det nye samarbejde mellem A2B, Trancit og Center for integration.

”Ingen løser komplekse, sociale udfordringer alene,” siger Iben Günther Nielsen, som er A2Bs markedschef på ungeområdet.

”Vi ved, at et tværfagligt samarbejde mellem aktører, der har hver sin styrke, respekt for hinandens faglighed og viden på området kan nå langt ved at gå i samme retning.”

I begyndelsen af maj åbnede de nye samarbejdspartnere bl.a. et ungehus i Aarhus-forstaden Risskov, hvor der er etableret kollegie med socialpædagogisk støtte. Huset vil være hjem for op til fem unge, som anbringes af Aarhus Kommune. Sideløbende med den socialpædagogiske indsats og skolegang, skal de unge støttes til integration på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob.

”Arbejdsmarkedet er en effektiv træningsarena for de unge, når de skal skabe nye venskaber og netværk, men det er også på arbejdspladsen, at de unge får en forståelse for samfundet generelt og inspiration til et mål for fremtiden,” siger Iben Günther Nielsen.

A2B har tidligere arbejdet med ungeområdet bl.a. på A2B centrene i Sønderborg og Varde. Fritidsjob-delen er derfor en udvidelse af A2Bs tilbudte indsatser, som også kan etableres for de sent ankomne unge flygtninge, der ofte har de samme problematikker, som de uledsagede unge.

”Når vi går ind i indsatsen for de unge under 18 år, er det en naturlig forlængelse af de forløb, vi har på vores centre nu. Her møder vi de unge, når de er fyldt 18 år og har brug for en indsats for at komme videre,” forklarer hun.

”Vi tror på, at en tidlig helhedsorienteret indsats over for en sårbar målgruppe kan forebygge både sociale og økonomiske udfordringer, så vi sikrer, at de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet trods deres udfordringer.”

Er du interesseret i at høre mere om fritidsjob til unge uledsagede eller sent ankomne flygtninge, eller er du nysgerrig på, hvordan et tværfagligt samarbejde mellem A2B, Trancit og Center for integration kan etableres i din kommune? Kontakt markedschef, Iben Günther Nielsen på tlf. 40 16 13 92 eller på ibgn@a2b.dk.