SIGN UP FOR ONLINE BEGINNER CLASS - WEEKLY ADMISSION

ny a2b undervisningsbog Arbejde, uddannelse og medborgerskab

Flygtninge og indvandrerne på A2Bs danskuddannelses- og aktiveringsforløb får nu en helt ny undervisningsbog at arbejde med. A2B har netop udgivet "Arbejde, uddannelse og medborgerskab", som på en enkel og meget visuel måde går helt tæt på det at være samfundsborger i Danmark.

Bogen er blevet til i et samarbejde mellem forskellige medarbejdere i A2B, som med udgangspunkt i hverdagen på A2Bs sprogcentre, samarbejdet med erhvervsliv og kommuner har fået sammensat en bog, der går i dybden med de mange spørgsmål, som nye borgere i landet har. For hvorfor skal man have en bankkonto? Og hvad er det for noget med det danske foreningsliv? Hvorfor skal man have et CV, og hvad skal man skrive? Hvad laver børnene i SFOen? Og hvilke brancher findes der i Danmark?

Den viden og de hverdagsaktiviteter, som er helt almindelige for de fleste, kan være ganske udfordrende og uforståelige for de mennesker, der kommer hertil fra andre kulturer. Ikke desto mindre er det ret væsentligt, at man kender til både de skrevne og uskrevne regler, til ret og pligt, demokrati og arbejdskultur, når man skal arbejde, uddanne sig og leve i Danmark.

Det er udgangspunktet for undervisningsbogen, der med sine fine illustrative eksempler og sit lette sprog også kan anvendes af dem, som endnu ikke er så stærke i det danske sprog. Samtidig er bogen et godt udgangspunkt for dialog i undervisningen, ligesom indholdet understøtter A2Bs koncept i de tilbud, vi har til  flygtninge og indvandrere.

"Arbejde, uddannelse og medborgerskab" er A2Bs første bogudgivelse.

Contact | Kontakt

Write a message and we will get back to you | Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig