”Man er med til at gøre en forskel”

Sarah Winther tager udgangspunkt i kandidaternes liv og sproglige udfordringer, når hun på A2Bs sprogcenter i Maribo lærer kandidaterne dansk og flytter dem mod et job eller en uddannelse i Danmark.

Man skal have styr på planlægningen af undervisningen men samtidig sørge for at have tid til at inddrage de ting, der rører sig i kandidaternes hverdag, fortæller Sarah Winther om jobbet som sprogkonsulent på A2Bs sprogcenter Maribo.

”Min undervisning er planlagt og struktureret, fordi der jo er nogle ting, vi skal nå på danskuddannelsen. Men samtidig er det vigtigt for mig, at der er plads til at gribe det spontane og køre videre med et tema eller en diskussion, der opstår i undervisningen. Når kandidaterne byder ind med de ting, der rører sig i deres liv, får vi nogle spændende samtaler om blandt andet vores forskellige kulturer. Det lærer vi alle sammen meget af,” fortæller hun.

Sarah Winther har arbejdet som sprogkonsulent siden 2014, og hun underviser på danskuddannelse 2 slutmodul og er modultester.

 

En god afveksling

”Sprogcenteret er en dynamisk arbejdsplads, hvor man kan have mange jern i ilden. På en arbejdsdag kan jeg både undervise, sparre med mine kolleger og være i dialog med kandidaternes sagsbehandlere. Samtidig skal jeg forholde mig til kandidaternes jobmuligheder og til de udfordringer, de kan møde i Danmark. Den afveksling kan jeg godt lide,” fortæller hun.

”Som sprogkonsulent hos A2B handler det således ikke ”kun” om at undervise kandidaterne i dansk. Det handler også om at tale med kandidaterne om mødet med dansk kultur, deres jobmuligheder og deres liv i Danmark,” fortæller Sarah Winther, der oprindelig er uddannet folkeskolelærer og nu er i gang med uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog som en del af arbejdet hos A2B.

 

Nedbryder fordomme og skaber forståelse

”Det er på mange måder inspirerende at arbejde med dansk som andetsprog og at undervise de mange forskellige nationaliteter, der er på mine hold.  I undervisningen har vi mange spændende samtaler om diversiteten i de forskellige kulturer, og her bliver vores fælles sprog - dansk - det centrale, som åbner samtalen, nedbryder fordomme og skaber forståelse kandidaterne imellem,” siger hun. 

”For mig er det derfor en rigtig god undervisningslektion, når vi tager udgangspunkt i kandidaternes liv og sproglige udfordringer og når jeg dernæst kan se, at de får en aha-oplevelse i forhold til at kunne bruge sproget i praksis. Det er fedt, når de opdager, at sproget får en funktion i deres hverdag. For eksempel når en kandidat med glæde fortæller, at han har brugt sproget til at forklare noget i en forretning, i praktikken eller til at kommunikere med pædagogen i børnehaven,” fortæller Sarah Winther.