THE NEXT ONLINE COURSE STARTS ON 24 JANUARY 2022

Temadage Ligesttilling på skemaet

A2Bs center i Aarhus har haft ligestilling på skoleskemaet tre onsdage i træk. De mere end 70 kandidater er blevet mikset på tværs af hold, har arbejdet i grupper og været på museum for at blive klogere på, hvad ligestilling egentlig betyder – ikke bare i teorien, men også i virkeligheden.

 

Undervisningslokalet summer af aktivitet og spørgsmål. En gang i mellem udløser konsulentens powerpoints en undren, især når man endnu ikke er helt stærk i det danske sprog. Smartboardet viser billeder af mænd og kvinder i forskellige arbejdssituationer suppleret med viden om at i Danmark, er det både mænd og kvinder, der arbejder, og at begge køn kan bestride de samme job.

”Er det ikke det samme i hele verden?” spørger en af kandidaterne, mens en anden udbryder:

”Sådan er det også i Syrien!”

 

Et aktuelt emne

De godt 75 kandidater hos A2B i Aarhus har tema-undervisning om ligestilling. Idéen er opstået i kølvandet på udgivelsen af A2Bs undervisningsbog ”Arbejde, uddannelse og medborgerskab”, der på en enkel og visuel måde introducerer nye borgere i Danmark for demokrati, kultur og samfundsforhold.

”Vi besluttede at tage ligestilling op som et tema, fordi nogle af vores kandidater kommer fra lande, hvor det ikke er almindeligt at både mænd og kvinder er på arbejdsmarkedet,” forklarer Sinthujah Sitaraman, der er konsulent hos A2B i Aarhus.

”Og så er ligestilling altid et aktuelt emne, som er spændende at arbejde med.”

 

Collager om ligestilling

Udover gennemgang af de forskellige elementer af ligestilling, som også handler om mænds rettigheder, samt homoseksuelles ret til fx ægteskab, skulle kandidaterne løse forskellige gruppeopgaver.

En af dem bestod i, at grupperne blev sendt ud i byen med deres telefoner for at tage billeder af situationer, som for dem repræsenterer ligestilling. Efterfølgende blev billederne brugt til at lave collager.

Temadagene blev sluttet af med et besøg på Kvindemuseet i Aarhus, hvor kandidaterne fik ligestilling i et historisk perspektiv og blev vist rundt i udstillingerne.

Contact | Kontakt

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig | Write a message and we will get back to you