THE NEXT ONLINE COURSE STARTS ON 24 JANUARY 2022

Integration Affaldshåndtering er integration

Hvorfor genbruger vi pap, hvor lang tid tager det at nedbryde et stykke tyggegummi, og kan det virkelig passe, at man ikke må hente et rustent cykelstel op af metalcontaineren? Spørgsmålene er mange, når kandidaterne fra A2B i Sønderborg bliver vist rundt på Nørrekobbel Genbrugsplads i Sønderborg Kommune.

Rundvisningen er en del af et samlet undervisningsforløb, der er blevet til i samarbejde mellem A2B Sprogcenter Sønderborg, Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning.

"Den danske affaldskultur har udviklet sig over mange år. For bare 40 år siden tænkte vi helt anderledes. Alt det, vi i dag antager, er en selvfølge, kan virke komplet uforståeligt, hvis du kommer hertil fra et andet land," siger byrådsmedlem og bestyrelsesmedlem i Sønderborg Forsyning, Jan Prokopek Jensen.

"Derfor er det vigtigt, at vi hjælper flygtninge og indvandrere til ikke bare at forstå, hvordan vi håndterer affaldet, men også hvorfor vi gør, som vi gør. Det er vigtig kulturel integration."

Forståelse for de uskrevne regler

På Sønderborg Forsynings formidlingscenter vrimler det normalt med skolebørn, der lærer om affaldssortering. Men de seneste uger er det altså voksne med udenlandsk baggrund, der som led i deres danskuddannelse får vigtigt viden om dansk affaldskultur.

"Affaldskultur handler faktisk også om et samfunds uskrevne regler, som er vigtige at lære, når du skal integreres. Det handler om at have en vis kulturel forståelse – nøjagtigt ligesom du skal have, når du skal ind på arbejdsmarkedet," fortæller Lotte Hatting Frederiksen fra A2B Sprogcenter Sønderborg.

"På sprogskolen har vi haft en lang række fælles projekter, der udover undervisningsforløbene hos Sønderborg Forsyning også omfatter affaldsindsamling i naturen. Hele projektet er indtil videre en stor succes, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne."

 Jan Prokopek Jensen glæder sig over den positive respons og fortæller, at projektet er første skridt i en række tiltag, der samlet skal skabe en bedre forståelse for håndtering og sortering af affald for alle sønderborgensere med udenlandsk baggrund.

"Når vi fx. oplever problemer med affald i de boligområder, hvor der bor mange med udenlandsk baggrund, er det jo ikke, fordi beboerne ikke vil. Ofte er det simpelthen, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre. Det skal vi blive bedre til at hjælpe dem med," siger han.

Contact | Kontakt

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig | Write a message and we will get back to you