THE NEXT ONLINE COURSE STARTS ON 24 JANUARY 2022

På vej i job Hurtig indsats for nyankomne flygtninge

I sommer vedtog et bredt flertal i Folketinget nye regler for kommunernes virksomhedsrettede indsats over for nyankomne flygtninge. Siden har A2B samarbejdet med en række kommuner om at tilpasse indsatsen til kravene i den nye integrationslov med det mål at flygtninge så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende

Det er der kommet et effektivt og intensiveret virksomhedsrettet forløb ud af – en model, der bl.a. sikrer, at flygtninge-kandidater kommer i praktik inden for fire uger og forberedes til de krav, som danske virksomheder stiller til arbejdskraften.

 

Forløbet hedder PÅ VEJ I JOB og indeholder først og fremmest en grundig visitation af kandidatens sproglige, faglige og personlige kompetencer. Visitationen foretages i tæt dialog med kommunens jobcenter og altid med udgangspunkt i den enkeltes integrationskontrakt.

 

”De første fire uger har vi fokus på at ruste de nye borgere til den første praktik både sprogligt og fagligt,” forklarer Jens Balslev, som er salgsdirektør i A2B.

”Det indebærer bl.a., at den enkelte kan præsentere sig selv for en arbejdsgiver og opnår kendskab til gængse regler på arbejdsmarkedet.”

 

Praktik er midlet til job

Derudover matcher A2B inden for fire uger kandidaten til en praktikplads. Og matchning skal tages helt bogstaveligt.

 

”Vi har mange års erfaring med etablering af relevante praktikker og har et velafprøvet praktikkoncept, som vi iværksætter fra dag et,” forklarer han.

”For os, vores kandidater og de virksomheder vi samarbejder med, er det vigtigt at kandidatens kompetencer passer til virksomhedens arbejdsopgaver.”

 

Undervejs i praktikforløbet følger A2Bs virksomhedskonsulenter den enkelte kandidat og er i tæt kontakt med virksomheden. Når den første praktik ophører, vender kandidaten tilbage og indleder et introducerende branchepakke-forløb, der yderligere opkvalificerer til den næste praktik.

 

”Praktik er ikke målet, men midlet til at flygtninge så hurtigt som muligt kommer i ordinært job og bliver selvforsørgende,” siger han.

”Med indsatsen sikrer vi, at den motivation, som flertallet af de nyankomne flygtninge har for at komme i job, fastholdes, samtidig med at de får et solidt kendskab til det danske arbejdsmarked og de muligheder, det tilbyder.”

Læs mere om på vej i job
Contact | Kontakt

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig | Write a message and we will get back to you