THE NEXT ONLINE COURSE STARTS ON 24 JANUARY 2022

Effektiv virksomhedspraktik Højdespringere i mangfoldighed

A2B samarbejder tæt med virksomheden L&P Springs i Varde om at etablere praktik for flygtninge. Virksomheden er en højdespringer, når det handler om inklusion og mangfoldighed på arbejdsmarkedet, og har skabt et system for praktik, der både er forankret i ledelsen og hos medarbejderne.

Mangfoldighed og inklusion er mere end flotte ord og intentioner hos L&P Springs i Varde. I alle led af produktionskæden arbejder mennesker med vidt forskellige nationaliteter, baggrunde og uddannelser, og i personalestuen, hvor de tre primus motorer for praktiksystemet, har gjort hinanden stævne, skinner diversiteten også tydeligt igennem.

Driftsleder, Safet Zizak kom til Danmark fra Bosnien for 25 år siden, tillidsmand, Doron Edry er fra Israel med 13 år i Danmark og så er der driftsleder, Dennis Pedersen, som er pæredansk. De styrer praktikprocessen i samarbejde med fx A2B og har fået frie hænder af ledelsen.

”Vores mål er, at praktikanter udgør, hvad der svarer til ca. ti pct. af den samlede medarbejderstab,” forklarer Safet Zizak.

”Overordnet har omkring 30 pct. af medarbejderne en anden baggrund end dansk. For vi tager ikke folk i praktik for sjov, men med det formål at de skal fastansættes efterfølgende.”

 En ekstra indsats

På L&P Springs ser man praktikanter som ressourcer og som en alternativ rekrutteringskanal. Også selvom de fleste har behov for, at der bliver ydet en ekstra indsats fra de øvrige medarbejdere, hvis det skal blive en succes.

”Hver måned holder vi et samlet møde, hvor vi fortæller, hvem der er i praktik og hvorfor,” siger Doron Edry.

”Derudover hænger der et skema, så alle kan se forløbene og deres varighed. På den måde undgår vi, at der opstår uklarheder og modstand.”

En af de praktikanter, der i dag er fastansat, startede med at feje gulv. I dag er han en ferm samler, der ofte får specialopgaver. En anden praktikant havde svært ved at affinde sig med at være i praktik og havde vanskeligt ved at se formålet.

”Så tog jeg hjem til ham og fik en snak. I dag har han job her, hus, bil og kan forsørge sin familie,” fortæller Doron Edry.

En del af kulturen

Rygtet om, at L&P Springs er åbne for at etablere praktikforløb for mennesker, der kan have vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet, har bredt sig langt uden for Vardes byskilt.

”Vi har et luksusproblem,” konstaterer Safet Zizak.

”Alle vil arbejde her, og jeg får op til flere henvendelser om ugen endda helt fra Nordjylland.”

Hemmeligheden bag praktikprojektets succes, skal findes i flere ting. De tre praktikansvarlige er ikke tvivl om, at det først og fremmest skyldes fuld opbakning fra ledelsen og et velfungerende samarbejde mellem driftsledere, tillidsmand og medarbejdere.

”Det ligger i hele vores kultur og i den måde, vi omgås hinanden. Vi er meget direkte og siger tingene, som de er. Vi har forventninger og stiller krav, men vi ved samtidig, at det kræver tid og en indsats, som vi er villige til at ofre,” forklarer Safet Zizak.

”Derudover kræver det et godt samarbejde med jobkonsulenter, der kan matche de rigtige kandidater til os. Og så handler det om vilje til at gøre en indsats.”

 Han bakkes op af sin kollega.

”Det virker nogen gange, som om man taler rigtig meget om tingene politisk og i samfundet, men ingen gør noget ved det,” siger Doron Edry.

”Vi forstår ikke, at flere virksomheder ikke springer ud i det. Det er jo en samfundsopgave og ikke et problem. Grib chancen.”

Contact | Kontakt

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig | Write a message and we will get back to you