Støtte og rådgivning gav bonus: FRA LANGTIDSLEDIG TIL JOB PÅ FULD TID

Den 29-årige Henrik Dittmann har taget vejen fra langtidsledig til arbejdsmand på fuld tid. Støtte og rådgivning fra Varde Kommune, A2B og virksomheden Arkil gjorde udslaget.

’Nu står jeg med fast arbejde, bolig og en hverdag i faste rammer, og sådan har mit liv aldrig været før. Jeg er så glad for at være kommet herhen, og jeg er så taknemmelig for den hjælp, jeg har fået.’

Sådan siger den 29-årige Henrik Dittmann fra Varde, der efter et forløb hos A2B den 1. oktober blev ansat i sit livs første faste job som arbejdsmand hos entreprenørvirksomheden Arkil-Stürup.

Henrik Dittmann blev af Varde Kommune henvist til A2B på et forløb for unge ledige. Han boede på det tidspunkt på et herberg, fordi han havde mistet sin lejlighed, og samtidig havde han udfordringer på flere områder – både psykisk, familiemæssigt og med medicin og misbrug. Han var glad for at skulle begynde på forløbet hos A2B, men hans forhåbninger var ikke store:

’Jeg havde mistet troen på, at jeg kunne få et arbejde eller en uddannelse. Jeg troede slet ikke på, at der var en plads til mig noget sted,’ fortæller han.

Troen på sig selv

Konsulenterne hos A2B insisterede dog på, at 2017 ville blive hans år, og de gav langsomt Henrik Dittmann troen på, at det var værd at gøre en indsats selv, og at han måske kunne få sit liv på rette køl igen.

’Jeg havde brug for støtte, stabilitet, og nogen, der sørgede for, at jeg kom op om morgenen og troede på mig. Det fik jeg på A2Bs forløb, hvor man virkelig fornemmer, at der er nogen, der tror på, at man kommer videre. Det var med til at give mig selv troen på det,’ siger han.

På forløbet hos A2B fik Henrik Dittmann gennem rådgivning fra konsulenterne styr på de forskellige elementer i sit liv, medicineringen blev stabiliseret, han fik en bolig, og efterhånden blev fokus rettet mod målet om et fast job.

Det begyndte med et praktikforløb hos entreprenørvirksomheden Arkil-Stürup, hvor der kunne være udsigt til et fast job, hvis begge parter var tilfredse med forløbet.

Hjælper unge videre

Tommy V. Pedersen fra Arkil-Stürup var ikke i tvivl om, at Henrik Dittmann skulle have chancen for at nærme sig arbejdsmarkedet gennem en praktik:

’Som virksomhed ser vi det som en del af vores sociale ansvar at give folk en chance. Det er en del af vores dna, at vi tager unge udsatte i praktik og dermed er med til at hjælpe dem videre. Det er vores folk også indstillede på, og de er med til at guide den unge på plads på arbejdspladsen,’ fortæller han.

Det er dog langt fra altid, at praktikforløb ender lykkeligt med en fastansættelse, fortæller han, men fra første dag gjorde Henrik Dittmann et positivt indtryk: 

’Den første morgen, han kom, skulle han sortere en stor bunke chaussesten efter dimensioner. Det kan være en opgave, som mange ville stejle over, men han stillede ikke spørgsmål ved det og gik bare i gang. Og han blev ved, selv om chefen var væk. Det er sådan noget, vi lægger vægt på,’ forklarer Tommy V. Pedersen.

Glade, når det lykkes

Henrik Dittmann fortsatte gennem hele praktiktiden med at passe jobbet til arbejdsgiverens tilfredshed, og til sidst endte det med aftalen om, at han fortsatte i et ordinært job på fuld tid hos Arkil-Stürup.

’Vi mangler folk, og han har gjort det rigtigt godt. Mig bekendt har der ikke været udfordringer, der er værd at snakke om, så vi har været glade for at kunne ansætte ham. Vi er alle glade, når det lykkes, og man bliver stolt af at være i en virksomhed, som er med til at hjælpe folk videre,’ siger Tommy V. Pedersen. 

Gode råd og spark bagi

Henrik Dittmann er glad for sit nye liv, hvor han for første gang har et fast job at stå op til hver morgen, og hvor der nu er styr på både bolig, familierelationer, medicinering mm. Han får forsat mentorstøtte fra A2B for at blive fastholdt i den positive udvikling, og det sætter han stor pris på, at kommunen støtter:

’Jeg har stadig nogle dage, hvor det hele kan være svært, og der ringer jeg til Dorthe eller Jens hos A2B og får gode råd eller et spark bagi. Desuden har jeg stadig brug for praktisk hjælp til at strukturere det praktiske omkring blandt andet at få styr på skat, regninger og husleje, og det hjælper de også med, men stille og roligt får jeg mere styr på det. Både Varde Kommune og A2B har været meget tålmodige og har givet mig den tid, jeg har brug for. Uden dem til at hjælpe mig, var jeg ikke kommet så langt i mit liv, som jeg er nu,’ siger han.

Billedtekst: Henrik Dittmann trives i jobbet hos Arkil og med sine kolleger. Fra venstre: formand Martin Jägert Langfrits, Henrik Dittmann, formand Lars Jytzler og projektchef Kim B. Mejer. Foto: A2B