THE NEXT ONLINE COURSE STARTS ON 24 JANUARY 2022

Danmarkskanon Ord på danske værdier

Kandidaterne på Danskuddannelse 3 hos A2B i Fredericia har arbejdet i dybden med Danmarks nye kanon. Før den officielle udgave blev offentliggjort, var Katarina Valientova og Waseem Shehadeh sammen med deres med-kandidater allerede i gang med at definere danskernes værdier.

"Det er ret fantastisk. at de har været i stand til - efter relativ kort tid i landet - at ramme plet på otte ud af de ti værdier," siger Marie Varinsky, som er konsulent for holdet.

Kandidaterne lagde ud med at have 20 forskellige værdier at arbejde med. I undervisningen diskuterede de, hvad hver enkelt værdi handlede om og om hvorvidt, den var en del af det danske samfund. Efterfølgende skulle hele holdet stemme om, hvilke ti værdier, der skulle stå tilbage.

"Det har været meget interessant at arbejde med," siger Katarina, som oprindeligt kommer fra Slovakiet. "Nu har jeg ord for det, jeg oplever og det er meget vigtigt for os, når vi skal forstå danskerne og Danmark."

Hendes med-kandidat Waseem er enig.

"Nu hænger forståelsen bedre sammen for mig," siger han og tilføjer, at han især er begejstret for demokratiet, og at alle har ret til at stemme.

 

Contact | Kontakt

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig | Write a message and we will get back to you