bevis på jobkompetencer Første kandidat i mål

En stor del af de flygtninge og indvandrere, som deltager på A2Bs aktiveringsforløb, har ingen papirer eller dokumentation for deres faglige kompetencer og erfaringer. Det er grunden til, at A2B og OCN Danmark har etableret et særligt OCN-læringsbevis for de jobkompetencer, som kandidaterne demonstrerer og opnår under et praktikforløb. I begyndelsen af januar kunne første kandidat, Hajratullah Halimi modtage sit bevis.

”Vi oplever, at langt de fleste af vores kandidater har gået i folkeskole og derfra direkte ud på arbejdsmarkedet i hjemlandet,” fortæller virksomhedskonsulent, Anders Søndergaard fra A2B i Svendborg.

”De har en masse kompetencer, som ikke kan dokumenteres.”

Kandidaterne kan få læringsbevis for op til syv forskellige jobkompetencer - fx stabilitet, arbejdspladsforståelse, engagement og samarbejdsevne - som er defineret af et eksternt ekspertpanel med repræsentanter fra erhvervslivet og kommunerne, samt en pædagogisk konsulent og en integrationskoordinator.

”Vi lægger vægt på den positive og jordnære tilgang, som har fokus på udvikling. Nogle kandidater kan opnå bevis og certificering på alle syv kompetencer efter praktik, mens andre måske opnår to eller tre kompetencer,” forklarer han.

”For de kandidater, som ikke opnår bevis for alle syv i første omgang, anvender vi målene til at lægge en plan for, hvad den enkelte skal arbejde videre med.”

Stærkt supplement til CV’et

Undervejs er praktikvirksomhederne aktive medspillere. Virksomhedens kontaktperson kender de opstillede krav og deltager i den interne evaluering af kandidaten, samt kvalitetssikring ved afsluttet praktik. Derudover bliver vurderingen certificeret eksternt af OCN efter de opstillede kriterier.

”Kandidaterne får et læringsbevis, som giver arbejdsgiverne tryghed for at de besidder generelle jobkompetencer. Det er et stærkt supplement til CV’et,” siger Anders Søndergaard.

Svendborg er den første kommune i Danmark, som har indgået et samarbejde med A2B om OCN-certificering af kandidaternes jobkompetencer. Udover Hajratullah Halimi har yderligere syv kandidater modtaget OCN bevis og flere er på vej.

Læs mere om OCN