SIGN UP FOR ONLINE BEGINNER CLASS - WEEKLY ADMISSION

ONLINE KURSUS PÅ 24 LEKTIONER Bliv klar til Prøven i dansk 3 | PD3

Book forberedende kursus til Prøve i dansk 3 (PD3) - bliv forberedt til eksamen

Med A2Bs forberedende kursus til Prøve i dansk (PD3) får du en grundig forberedelse med træning i alle prøvediscipliner, så du er bedst muligt forberedt til at gå til danskuddannelsens Prøve i dansk 3.
A2Bs forberedelseskursus er tilrettelagt, så du får 18 lektioners undervisning inden den skriftlige prøve og dernæst seks lektioners undervisning inden den mundtlige prøve.
Målet med kurset er, at du får kendskab til prøvens opbygning og bedømmelseskriterier og grundigt får gennemgået og testet alle prøvediscipliner.

Kursusinformation

 • Kurset er et 100 pct. online kursus, der består af 24 lektioner, som alle foregår online via Teams, hvor alle deltager med video. Lektionerne er fordelt med to lektioner ad gangen på onsdage i 12 uger.
 • Desuden skal der påregnes ca. 2,5 timers hjemmearbejde ugentligt samt tre skriftlige afleveringsopgaver, som du modtager skriftlig feedback på.
 • Der kan være op til 12 deltagere på kurset, hvilket sikrer dynamik og sparring og samtidig taletid til alle.
 • Ca. to uger inden kursusstart får du tilsendt undervisningsplan og login til A2Bs undervisningsportal, hvor du også finder links til Teams-møderne, hvor undervisningen foregår.

BEMÆRK dette er et forberedende kursus til PD3 og tilmelding til selve prøven er IKKE inkluderet. Du skal tilmelde dig prøven via dette link.

Målgruppe

 • Kurset er for dig, der har tilmeldt dig Prøve i Dansk 3 (PD3) som selvstuderende, eller dig, som går på Danskuddannelse 3 modul 5 og gerne vil have ekstra undervisning for at øge mulighederne for at bestå prøven.
 • For at få optimalt udbytte af kurset skal du have gået i skole i mindst 12 år i dit hjemland. Derudover er undervisningen tilrettelagt ud fra, at deltagerne har et dansksprogligt niveau, som er tilstrækkeligt til at kunne gå til PD3.
 • Undervisningen vil således foregå i et tempo, der sikrer, at vi kommer igennem de fastsatte temaer. For at du kan deltage og gennemgå de fastsatte læringsmål, er det nødvendigt at du deltager stabilt og aktivt i undervisningen.

Ambitionerne i især det skriftlige arbejde vil blive tilpasset dine ambitioner med kurset - således skal du ved tilmelding sætte kryds i, om du deltager på:

 1. Bestået niveau - for dig, der skal bestå Prøve i dansk 3 (PD3) uden krav til karaktererne. 
 2. Højt niveau -  for dig, der skal bestå Prøve i Dansk 3 (PD3) med karaktererne 7/7/10 for fx at opnå autorisation som læge, tandlæge eller ingeniør.

Tidspunkt og datoer

 • Kursusstart Forår 2023 - dato kommer snart

Pris

Pris pr. person 4.795 kr. pr. kursus som inkluderer:

 • 24 lektioners online undervisning
 • Alle lektioner er lærerstøttet
 • Alle materialer til undervisningen
 • Hjemmearbejde og gennemgang af dette
 • Skriftlig feedback på tre skriftlige opgaver​

Du betaler for kurset ved tilmelding.

send en mail og få info om kursus forår 2023

Vælg niveau ved tilmelding

Vælg højt niveau, hvis du 

skal bestå Prøve i Dansk 3 (PD3) med karaktererne 7/7/10 for fx at opnå autorisation som læge, tandlæge eller ingeniør.

Vælg bestået niveau, hvis du

Skal bestå PD3 uden krav til karakterer

Tilmelding

Ved tilmelding vil du ca. to uger før kursusstart modtage en mail fra underviseren med info om undervisningsplan og login til A2Bs undervisningsportal, hvor du også finder links til Teams-møderne, hvor undervisningen foregår. 

Du betaler for kurset ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende, og det er ikke muligt at foretage afmelding. Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en anden ved at sende en mail til infoa2b@a2b.dk eller ringe til 70 26 61 00, inden start.

BEMÆRK dette er et forberedende kursus til PD3 og tilmelding til selve prøven er IKKE inkluderet i denne tilmelding. Du skal tilmelde dig prøven via dette link.

 

Målrettet en-til-en undervisning forud for Prøve i dansk 3 (PD3)

Ønsker du en individuel undervisning som forberedelse til Prøve i Dansk 3 (PD3), tilbyder A2B to lektioners intensiv en-til-en undervisning med en erfaren underviser, der er eksaminator på PD3 og derfor ved præcis, hvordan du bedst forbereder dig på at bestå sprogprøven. 

Det får du:

 • To online privatlektioner a 45 minutter via Microsoft Teams
 • Gennemgang af prøvens elementer
 • Fokus på de områder i forhold til PD3, som du har brug for at tale om og få input til 
 • Gode råd, tips og strategier

Pris:

1.750,- kr. for to lektioner.

Book og betal din individuelle undervisning som forberedelse til Prøve i Dansk 3 her - herefter vil du inden for en uge blive kontaktet af din underviser for at aftale tidspunktet for afholdelsen af de to lektioner. ​

book individuel undervisning

Tilmelding til Prøven i Dansk 3

Du kan tage prøve i Dansk 3 (PD3) hos os. Klik på linket for yderligere information om prøven og hvor den bliver afholdt.

Tilmelding til prøve i dansk 3

pct. af prøvetilmeldte selvstuderende bestod PD3 i 2019 Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Get the best PD3 exam preparation with A2B

Have you signed up for Prøve i Dansk (PD3), and are you unsure whether you are well enough prepared to pass the exam? Are you looking for a course that gives you better chances of passing PD3? Are you nervous about the test and what tasks you will have to go through for both the written test and the oral test?

A2B's teachers are experienced teachers in the certified Danish education 3, they are used to being examiners in Test in Danish (PD3) and also act as appointed examiners for students at language centers and language schools who are going to the Danish education Test in Danish (PD3). In this course, you will therefore know what to expect for the final PD3 exam, including:

 • Review of how the exam will be
 • Introduction to both written and oral exams and how the exams are weighted
 • Training in all test disciplines
 • Strategic tips and tricks for different elements of the test
 • Oral and written feedback focusing on how to get better.
BOOK HERE

Klar til PD3 eksamen? Forbered dig med A2B

Har du tilmeldt dig Prøve i Dansk (PD3), og er du usikker på, om du er godt nok forberedt? Leder du efter et kursus, der giver dig bedre chancer for at bestå  PD3? Eller er du bare nervøs for, hvordan prøven foregår, og hvilke opgaver du skal igennem til både den skriftlige prøve og den mundtlige prøve?

A2Bs undervisere er erfarne lærere på danskuddannelse 3, de er vant til at være eksaminatorer på Prøve i Dansk (PD3) og fungerer også som beskikkede censorer for kursister på sprogcentre og sprogskoler, der skal til danskuddannelsens Prøve i Dansk (PD3). På dette kursus vil du derfor få at vide, hvad du kan forvente til den afsluttende prøve, herunder:

 • Gennemgang af prøveformen
 • Introduktion til såvel skriftlig og mundtlig prøve, samt hvordan prøverne vægtes
 • Træning i alle prøvediscipliner
 • Strategiske tips og tricks til forskellige elementer af prøven
 • Mundtlig og skriftlig tilbagemelding med fokus på, hvordan du bliver bedre.

Fem gode råd til at bestå Prøve i Dansk (PD3)

Hvordan forbereder man sig bedst på at bestå PD3? Her får du en erfaren underviser, eksaminator og beskikket censors fem bedste tips og tricks til at forberede dig bedst muligt på den afsluttende prøve på danskuddannelse 3:

 1. Sæt dig grundigt ind i, hvad prøven indeholder – se prøvevejledning her
 2. Læs fokuseret, når du går i gang med en opgave. Læs derfor altid spørgsmålene først.
 3. Lær dig selv nogle faste vendinger, som du kan bruge til at strukturere dine skriftlige opgaver.
 4. Pas på med tiden i Læseforståelse 1. Begynd med at bruge maksimalt 1 minut pr. spørgsmål, vend derefter tilbage til de spørgsmål, som du ikke klarede i første omgang.
 5. Og sidst men ikke mindst: Husk altid at argumentere og uddybe dine meninger og udsagn.

Bestå sprogprøven for at arbejde i det danske sundhedsvæsen som fx læge i Danmark

Som beskrevet blandt andet hos Styrelsen for patientsikkerhed, skal man kunne kommunikere på dansk for at kunne arbejde i det danske sundhedsvæsen. Det betyder, at man skal kunne forstå, tale, læse og formulere sig skriftligt på et vist niveau. Som bevis for evnerne til at kommunikere på dansk skal man bestå sprogprøven “Prøve i dansk 3”.

Du kan tilmelde dig:

Sprogprøven prøve i dansk 3 (PD3) her

A2Bs forberedende PD3 kursus højt niveau her

Book forberedende kursus til Studieprøven

Skal du til Studieprøven, fordi du vil søge ind på en videregående uddannelse i Danmark? Med A2Bs forberedende kursus til Studieprøven får du en grundig forberedelse med træning i både Studieprøvens mundtlige del og den skriftlige del. Du kan tilmelde dig kurset i begge discipliner eller blot tilmelde dig en af disciplinerne. 
Målet med kurset er, at du får kendskab til prøvens opbygning og bedømmelseskriterier og grundigt får gennemgået og testet prøven.

Book a preparatory course for Studieprøven

Do you need to pass Studieprøven to be accepted to a Danish University or another kind of higher education? With A2B's preparatory course for Studieprøven, you get a thorough preparation with training in both the oral part and the written part of Studieprøven. You can sign up for the course in both disciplines or just sign up for one of the disciplines. 

The aim of the course is that you get to know the structure of the test and assessment criteria and thoroughly review and test the test.

Book prep course for studieprøven
Contact | Kontakt

Write a message and we will get back to you | Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig