jobdansk Dansk til udenlandske medarbejdere

Jobdansk er et tilbud til udenlandske medarbejdere og studerende om fleksibel danskuddannelse, som foregår på et lokalt sprogcenter tæt på jeres virksomhed eller hos jer. Vi har kurser dag, aften og weekend, så medarbejderen kan lære dansk i sin fritid.

På kurset underviser A2Bs konsulenter i dansk, og undervisningen er særligt tilrettelagt, så indholdet passer til virksomhedens, medarbejdernes og de studerendes behov.

Fleksibel danskuddannelse

Danskuddannelse for udenlandske medarbejdere og studerende har en deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul - resten af udgifterne betales af kommunen, som ud fra reglerne i lovgivningen, vurderer om medarbejderen er berettiget til at få danskuddannelsen. A2Bs konsulenter står til rådighed for virksomheden eller uddannelsesinstitutionen med yderligere information om mulighederne.

Undervisningen foregår hos A2B eller på virksomheden eller uddannelsesstedet, så man nemt kan deltage før eller efter arbejdstid, præcis når det passer ind i jeres planer. Derudover kan A2B inddrage virksomhedens eget materiale eller formidle emner og temaer, som er relevante for virksomheden. Det kan fx være regler om sikkerhed, miljø eller fagtemaer, samfundsforhold e.lign.

Kontakt os

Kontakt dit lokale sprogcenter og hør mere om mulighederne for dansk på jobbet hos jer.

Find dit sprogcenter
Vil du høre mere om jobdansk?

Har du lyst til at vide mere om JOBDANSK for udenlandske medarbejdere kan du booke et møde på infoa2b@a2b.dk eller på tlf. 7026 6100.

send en mail og book et møde om jobdansk

Sprog og viden fastholder medarbejdere

Udenlandske medarbejdere er vigtige for din virksomhed, og det er lige så vigtigt, at de motiveres til at blive i virksomheden og i Danmark. At kunne tale og forstå dansk er afgørende for, om medarbejderne falder til på arbejdspladsen og i fritiden - skaber netværk, føler sig hjemme og opnår viden.

Skræddersyet indhold

A2Bs danskuddannelse for udenlandsk arbejdskraft har et særligt fokus på det, som er centralt for den enkelte og virksomheden. Indholdet kan handle om viden til hverdagen, mundtlige discipliner fx dialog og præsentationer i forbindelse med jobbet, fagspecifi kke emner og formidling af dansk ledelses- og jobkultur. Vi kan ligeledes tilrettelægge undervisningen, så den støtter op om en kommende danskprøve. Kurset tilrettelægges, så det imødekommer både virksomhedens og medarbejderens behov mht. tid, lokation og indhold.

Vi har også mulighed for at etablere skræddersyede kurser, som er rettet direkte mod specialiseret arbejdskraft eller fast track forløb samt eneundervisning rettet mod nøglemedarbejdere, der har behov for et meget fleksibelt tilbud.