LÆR DANSK PÅ A2B SPROGCENTER HELSINGØR

Velkommen til A2Bs sprogcenter i Helsingør Kommune

A2B Sprogcenter Helsingør åbnede i januar 2019. Vi tilbyder en fleksibel og beskæftigelsesrettet danskuddannelse, hvor målet er, at kandidaten lærer dansk og kommer i job eller uddannelse.

Værdigrundlag:
A2B har et individuelt og jobrettet fokus, hvor målet er selvforsørgelse. Danskuddannelsen hos A2B indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarkeds- og samfundsforhold i Danmark. På første og andet modul lægger vi særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber.

Evalueringer:
Vi gennemfører to gange årligt en trivselsundersøgelse blandt alle kandidater.

Andet:
Vi ønsker et aktivt kursistråd på A2B Sprogcenter Helsingør. A2B støtter etableringen af en kursistråd/kandidatråd og inddrager kursistrådet aktivt i beslutninger vedrørende sprogcenteret.

SEnd en mail til sprogcenter helsingør

A2B Sprogcenter Helsingør

Adresse: Jernbanevej 7, 1. og 2. sal
Postnr./By: 3000 Helsingør
Telefon: +45 27 61 16 98
P-nr.: 1024187647

Kontakt:

Agnete Ishøy
Telefon: +45 27 61 16 98
Email: aki@a2b.dk

Marianne Halfdan-Nielsen
Email: mhni@a2b.dk

Centeret er åbent:
Mandag: 8.00 - 20.30
Tirsdag: 8.00 - 20.30
Onsdag: 8.00 - 20.30
Torsdag: 8.00 - 20.30
Fredag: 8.00 - 15.00
Lørdag: 8.00 - 14.00

Vil du tilmeldes danskuddannelsen hos A2B?
Kontakt Helsingør Kommune på 49 28 28 28

Depositum, deltagergebyr og klippekort

Velkommen til danskuddannelsen hos A2B. Vi er glade for, at du har valgt at gå til danskuddannelsen hos os. Herunder har vi samlet oplysninger om, hvordan du betaler depositum og deltagergebyr samt information om klippekortordningen.

Depositum

Du skal inden start på undervisningen betale et depositum på 1.250 kr. De 1.250 kr. betaler du på dette link. Når du møder op til undervisning, skal du medbringe kvittering på din indbetaling.

Deltagerbetaling

Der er et deltagergebyr på 2.000 kr. for hvert modul, du deltager i. Beløbet skal betales til dit A2B sprogcenter, før du kan starte på et nyt modul, og du skal medbringe kvitteringen første undervisningsgang.

Sådan betaler du

Du betaler både depositum og deltagergebyr hos A2B på dette link  Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum eller deltagerbetaling.

Klippekortordningen

En hel danskuddannelse er bygget op i op til seks moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Danskuddannelsen fungerer som en klippekortordning, hvor du tildeles klip. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt seks klip, som du kan bruge inden for fem år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du fem klip. For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har bestået modultesten. Det er A2Bs sprogcenter, der vurderer, hvornår du kan gå op til den test, der afslutter modulet, men ministeriet har fastsat grænser for, hvor lang tid du må bruge for at bestå et modul og dermed bruge et klip.

Har du spørgsmål?

Kontakt dit sprogcenter på  27 61 16 98, hvis du har spørgsmål til danskuddannelsen, betaling og støttemuligheder.

KLIK HER FOR BETALING AF DEPOSITUM OG/ELLER DELTAGERGEBYR
new in denmark?

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – contact Helsingør Kommune by phone number 49 28 28 28 to be enrolled for a danish course at A2B.

send an e-mail to a2b