Fakta om danskuddannelsen

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

  1. har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
  2. har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Danskuddannelseslovens målgruppe omfatter både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

Tre danskuddannelser

Danskuddannelsen for voksne udlændinge er opdelt i henholdsvis Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3, og hver danskuddannelse består af op til seks moduler. Efter en visitationssamtale, hvor dine kompetencer bliver nøje afdækket, bliver det besluttet, hvilken danskuddannelse du skal begynde på. 

Kommunen henviser

Vil du gerne begynde på danskuddannelsen, skal du kontakte din kommune, som står for at henvise til danskuddannelsen

Læs bekendtgørelsen om danskuddannelse

Kontakt os om danskuddannelse

undefined

Klippekortordning - Særligt for studerende og arbejdstagere

Er du udenlandsk arbejdstager, studerende m.v., og har du ret til danskuddannelse? Din ret til danskuddannelse giver dig i op til 3½ år (42 måneder) undervisning inden for en 5-årig periode. Din ret til danskuddannelse er indrettet som et klippekort, og her gennemgår vi reglerne for kortet.

Sådan får du klippene
Når du begynder på danskuddannelsen hos A2B skal du til en samtale, hvor vi blandt andet tester dine sproglige færdigheder og hører mere om din arbejdserfaring, din uddannelse med mere. Herefter indplaceres du på danskuddannelse og modul. Du får derefter det antal klip til danskuddannelse, som svarer til de moduler, du er sat til at have på danskuddannelsen.

Hvis du fx bliver placeret på Danskuddannelse 2, modul 2, får du fem klip, så du kan gennemføre modul 2, 3, 4, 5 og 6 og afslutte med prøve.

Du kan holde pauser
Klippekortet giver mulighed for at holde pauser i undervisningsforløbet fx i forbindelse med intensive arbejdsperioder, udlandsophold, sygdom eller barsel. Pauserne kan du holde, efter du har bestået en modultest, og inden du begynder på et nyt modul. Du skal give besked om, at du vil holde pause, i forbindelse med din modultest.

Du skal huske at melde pause
Hvis du ikke beder om pause, tages der automatisk et nyt klip, når det tidligere klip udløber.

Det koster klip at tage for lang tid
Hvis du ikke består en modultest inden for den periode, et modul er normeret til, skal du bruge et nyt klip til at fortsætte. Når du består modultesten, er klippet brugt. Det betyder, at bruger du mere end et klip til at bestå en modultest, vil du have færre klip til de næste moduler.

Hvorfor ordningen med klippekort?
Klippekortet er blevet indført, fordi man vil motivere udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl. til at gennemføre danskuddannelsen inden for de fem år og samtidig begrænse fravær fra undervisningen.

new in denmark?

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – find out more here and learn how to register for a danish language course at A2B.

danish language courses at a2b