Sprog og uddannelse - en vigtig vej til integration Ungesporet

Ungesporet er et forløb for unge, uledsagede og sent ankomne flygtninge op til 18 år. Forløbet kombinerer danskuddannelsen med faglig opkvalificering til uddannelse eller uddannelsesrettet beskæftigelse, samt støtte til at opnå et fritidsjob og dermed en tilknytning til det danske arbejdsmarked, som på sigt sikrer integration og retning for fremtiden. Desuden arbejder vi med personlig udvikling med det mål, at den unge opnår modenhed, selvstændighed og motivation til voksenlivet.

 

I forløbet stiller vi tydelige krav og forventninger, som medvirker til at den unge fastholder sit mål, sin motivation og engagement for at skabe sig et liv i Danmark. Vores tilgang er ressourceorienteret, og den unge arbejder med at definere og identificere kompetencer, styrker og værdier i forhold til job og uddannelse i et stærkt ungemiljø.

 

Målet er, at 90 pct. af de unge er selvforsørgende inden for tre år enten i uddannelse eller i uddannelsesrettet beskæftigelse.