En sikker vej til uddannelse Ungekompasset

A2B Ungekompasset er et målrettet forløb for unge, som har behov for en intensiv og individuel indsats for at komme videre mod uddannelse eller job. Vi har en ressourceorienteret tilgang til den enkelte og arbejder målrettet med progression ud fra den unges egne ønsker, behov og forudsætninger for beskæftigelse. Målet er også, at ruste den unge personligt til at kunne komme videre i livet, opnå en tro på sig selv og mestre eget liv.

 

A2B Ungekompasset er en helhedsorienteret indsats med skarpt fokus på progression i forhold til faglig opkvalificering og personlig udvikling.

 

I sidste ende skal den unge kunne klare sig selv – både personligt, fagligt og økonomisk - og blive selvforsørgende på alle plan i livet.