Skolestart Skoleforberedende ungeforløb

A2B Skolestart er et forløb for unge mellem 15 og 24 år, som har behov for faglig støtte og en fornyet indsats for at kunne overgå til det almene skole- og uddannelsessystem med det mål at færdiggøre folkeskolens afgangsprøve.


Forløbet indeholder en faglig opkvalificering af den unges kompetencer i fagene dansk, matematik og engelsk, så den unge har grundlæggende kompetencer til at påbegynde 9. klasse fx på VUC.


A2B møder de unge med forventninger og krav om, at de har ønsker til at forbedre deres almene kompetencer. Den unge arbejder blandt andet med sin evne til at fokusere på faget og opgaven – og fokus flyttes fra ”hvad jeg tænker” til ”hvad jeg skal”. Der arbejdes generelt med koncentration og målrettethed.