Kickstart - uddannelsesrettet beskæftigelse for unge Kickstart

Kickstart er et beskæftigelsesrettet tilbud til unge, som har behov for ekstra støtte og vejledning for at komme i job eller uddannelse. Forløbet har en varighed på op til 13 uger med mulighed for forlængelse og har skarpt fokus på, at beskæftigelse er en vej til uddannelse, som samtidig medvirker til personlig udvikling, dannelse, motivation og afklaring i forhold til job- og uddannelsesmuligheder.

 

Målet er, at 40 pct. af de unge er selvforsørgende senest efter 13 uger.

 

Forløbet kan forlænges med op til 13 uger for de 60 pct., som har brug for yderligere indsats for at opnå selvforsørgelse.