Uddannelsesrettet beskæftigelse for unge på 15-24 år A2B Ungecenter

A2B Ungecenter

A2B Ungecenter har en række tilbud til unge mellem 15 og 24 år, som har behov og lyst til at komme videre gennem job og skolemæssig opkvalificering. Alle tilbud i ungecentret har skarpt fokus på de unges styrker og ressourcer, ligesom vi forudsætter, at den unge er motiveret for selv at være med til at sætte retning for fremtiden.

Tilbuddene omfatter bl.a. etablering af fritidsjob, skoleforberedelse til 9. kl., opkvalificering til ordinær beskæftigelse, afdækning af kompetencer, empowerment, samt mentor og efterværn.

Uanset hvilket tilbud den unge får, er målet altid, at den unge motiveres gennem fx job til at færdiggøre folkeskolen og/eller begynde på en ungdomsuddannelse.