Målet er et job eller en uddannelse A2B forløb for unge

A2B har en række forløb til unge på 15-29 år, som har behov for en håndholdt indsats for at få skolemæssig opkvalificering og for at få et job. De unge kan f.eks. være uddannelsestrætte, have dårlige skoleerfaringer, have et begrænset socialt netværk, have været eller er anbragt uden for hjemmet eller være uafklarede og være i risiko for at havne i langtidsledighed.

Alle vores forløb fokuserer på at udnytte de unges potentiale, styrker og ressourcer til at flytte dem mod en uddannelse eller et job.

Vi matcher vores forløb efter den enkelte unge og efter kommunens behov, så vi sikrer en målrettet og håndholdt indsats.

A2Bs konsulenter har et solidt kendskab danske virksomheder og ved, hvilke krav og forventninger, virksomhederne har. Samtidig kender konsulenterne ungegruppen indgående, de har en naturlig autoritet, og de formår at skabe et trygt læringsmiljø for de unge, hvor man arbejder sammen om målet om, at de skal komme i beskæftigelse.

A2B har i flere kommuner et A2B Ungecenter, hvor vi samler vores ungetilbud og dermed kan sammensætte og kombinere vores forløb, så tilbuddet bliver skræddersyet til den unge og kommunen.  

Vi kan desuden lave skræddersyede tilbud, som bliver tilpasset kommunens aktuelle behov og ønsker.

A2B tilbyder blandt andet:

A2B Ungecenter

A2B Ungecenter bliver etableret i kommunen, og vi samler her vores tilbud til unge mellem 15 og 24 år, som har behov og lyst til at komme videre gennem job og skolemæssig opkvalificering. Da alle tilbud er samlet kan vi skræddersy forløbet for den enkelte unge ud fra alle de forløb, A2B tilbyder.  Læs mere om A2B Ungecenter her

Kickstart

Kickstart er et beskæftigelsesrettet tilbud til unge, som har behov for ekstra støtte og vejledning for at komme i job eller uddannelse. Forløbet har en varighed på op til 13 uger. Læs mere om Kickstart her

Skolestart

A2B Skolestart er et forløb for unge mellem 15 og 24 år, som har behov for faglig støtte og en fornyet indsats for at kunne overgå til det almene skole- og uddannelsessystem med det mål at færdiggøre folkeskolens afgangsprøve.  Læs mere om Skolestart

  Fritidsjob

  Fritidsjob er et forebyggende foranstaltning til unge, der parallelt med skoletilbud har behov for en indsats for at opnå et fritidsjob og dermed en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Læs mere om Fritidsjob her

  Efterværn og mentor

  For unge, som har behov for, at der sker en løbende og tæt opfølgning fx efter uddannelsesstart, eller når de er i job. Læs mere om mentorstøtte for unge

  Ungekompasset

  Forløbet er for unge, som har behov for faglig opkvalificering og fokus på personlig udvikling. Forløbet er en intensiv og individuel indsats, som har det mål, at den unge skal videre mod uddannelse eller job. Læs mere om Ungekompasset her

  Ungesporet

  Forløbet er for unge, uledsagede og sent ankomne flygtninge op til 18 år og kombinerer danskuddannelsen med faglig opkvalificering til uddannelse eller uddannelsesrettet beskæftigelse, samt støtte til at opnå et fritidsjob og dermed en tilknytning til det danske arbejdsmarked. Læs mere om Ungesporet her 

  Vil du høre mere om A2B forløb for unge?

  Skriv til os, så skal vi kontakte dig og fortælle mere om vores forløb for unge