jobdansk Dansk til udenlandske medarbejdere

Jobdansk er et tilbud til udenlandske medarbejdere og studerende.

På kurset underviser A2Bs konsulenter i dansk, og undervisningen er særligt tilrettelagt, så indholdet passer til virksomhedens, medarbejdernes og de studerendes behov.

Danskuddannelse for udenlandske medarbejdere og studerende er som udgangspunkt gratis og betales af kommunen, som ud fra reglerne i lovgivningen, vurderer om medarbejderen er berettiget til at få betalt sit kursus. A2Bs konsulenter står til rådighed for virksomheden eller uddannelsesinstitutionen med yderligere information om mulighederne.

Undervisningen foregår hos A2B eller på virksomheden eller uddannelsesstedet, så man nemt kan deltage før eller efter arbejdstid, præcis når det passer ind i jeres planer. Derudover kan A2B inddrage virksomhedens eget materiale eller formidle emner og temaer, som er relevante for virksomheden. Det kan fx være regler om sikkerhed, miljø eller fagtemaer, samfundsforhold e.lign.

Sprog og viden fastholder medarbejdere

Udenlandske medarbejdere er vigtige for din virksomhed, og det er lige så vigtigt, at de motiveres til at blive i virksomheden og i Danmark. At kunne tale og forstå dansk er afgørende for, om medarbejderne falder til på arbejdspladsen og i fritiden - skaber netværk, føler sig hjemme og opnår viden.

Skræddersyet indhold

A2Bs danskuddannelse for udenlandsk arbejdskraft har et særligt fokus på det, som er centralt for den enkelte og virksomheden. Indholdet kan handle om viden til hverdagen, mundtlige discipliner fx dialog og præsentationer i forbindelse med jobbet, fagspecifi kke emner og formidling af dansk ledelses- og jobkultur. Vi kan ligeledes tilrettelægge undervisningen, så den støtter op om en kommende danskprøve. Kurset tilrettelægges, så det imødekommer både virksomhedens og medarbejderens behov mht. tid, lokation og indhold.

Vi har også mulighed for at etablere skræddersyede kurser, som er rettet direkte mod specialiseret arbejdskraft eller fast track forløb samt eneundervisning rettet mod nøglemedarbejdere, der har behov for et meget fleksibelt tilbud.

Kontakt A2B på 70 26 61 00 og hør mere om mulighederne for dansk på jobbet hos jer - eller send en mail ved at klikke her