På A2Bs sprogcenter i Solrød tilbyder vi danskuddannelsen til voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet dansk. 

Vi gennemfører hvert år en kandidattilfredshedsundersøgelse, og vi støtter op om kandidaternes etablering af et kandidatråd. 

Faglig og pædagogisk ansvarlig: Marianne V. Hansen, 25 42 22 43, mvh@a2b.dk