Vi er prøveafholdende

Danskprøver

Ministeriet er ansvarlig for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Gebyr for at gå til prøve er kr. 1.309, der betales ved tilmelding.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Legitimation

For at få lov til at tage prøverne skal du medbringe legitimation med foto. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i kravene til legitimation.

Læs ministeriets vejledning om legitimation

Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven af 2015 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Prøven afholdes to gange om året - sommer og vinter.

Gebyr for at gå til prøve er kr. 753, der betales ved tilmelding.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Tilmeldig dig Indfødsretsprøven - næste prøve er 30. november 2017

Du kan tilmelde dig prøven her. Klik på den by, hvor du ønsker at tage prøven:

Nykøbing Mors

Hjørring

Støvring

Fredericia

Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Læs mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Tilmeldig dig Medborgerskabsprøven - næste prøve er 30. november 2017

Du kan tilmelde dig prøven her. Klik på den by, hvor du ønsker at tage prøven:

Nykøbing Mors

Hjørring

Støvring

Fredericia