Fakta om danskuddannelsen

Hvem får tilbud om danskuddannelse?

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

  1. har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
  2. har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Danskuddannelseslovens målgruppe omfatter både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

Kommunen henviser

Optagelse på danskuddannelserne sker efter henvisning fra kommunen i kandidatens bopælskommune - hvis man er EU-grænsependler sker henvisningen dog fra kandidatens arbejdsstedskommune.

En kommune har som udgangspunkt pligt til at henvise en udlænding til et relevant danskuddannelsestilbud senest en måned efter man er ankommet til kommunen. Danskuddannelse er gratis for borgere, der er omfattet af loven.

Tre danskuddannelser

Danskuddannelsen er delt op i Danskuddannelse 1, 2 eller 3, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til kursisternes mål og forudsætninger. De tre danskuddannelser er inddelt i moduler og kan afsluttes med en danskprøve. Inden man rykker op til næste modul, skal man bestå en modultest. Flygtninge og familiesammenførte begynder direkte på en ordinær danskuddannelse. Denne gruppe har ret til samlet fem års danskuddannelse.

 

Læs bekendtgørelsen om danskuddannelse

Kontakt os om danskuddannelse